Araştırma
Araştırma / Bilimsel Araştırma Projeleri

İzmir Bakırçay Üniversitesi, dinamik yönetim anlayışının hakim olduğu yeni kurulmuş bir üniversite olarak bir yandan geleneksel gereklilikleri yerine getirirken diğer yandan kendine özgü yenilikçilik anlayışını uygulamaktadır. Bunu sağlayan stratejik parçalardan biri olan araştırma stratejisinin sağlık teknolojileri odaklı girişimcilik olarak belirlenmesiyle sağlık alanındaki ARGE faaliyetlerinin temel araştırmadan başlayıp ürünün piyasaya sürülmesine kadar uzanan yeni teknolojik ürün üretme sürecinin ticarileştirilmesinin geliştirilmesi ihtiyacına odaklanmaktadır.

Bu odağın bilimsel araştırma yönünün desteklenmesine imkan veren Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAPK), araştırma projelerinin idari ve mali süreçlerini yürütmek, ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak proje fikirlerini teşvik ve koordine etmek ve üniversitenin bilimsel politikalarına uyumlu olarak araştırma kalitesini artırmak amaçlarına sahiptir.

BAPK, Üniversite akademisyenlerinin araştırma projeleri için öz ve dış kaynaklardan faydalanmalarını sağlamak amacıyla aşağıda bulunan faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda;

  • Ulusal ve uluslararası fon programlarının takibinin yapılması ve duyurulması,

  • Akademisyenlerin proje fikirlerine uygun fon kaynağının tespit edilmesine yönelik danışmanlık verilmesi,

  • Proje başvuru dosyasının ilgili program şartlarına uygun olarak hazırlanması için destek verilmesi,

  • Öz kaynaklı projelerin başvuru aşamasından sonlandırma aşamasına kadar idari ve mali süreçlerinin yürütülmesi,

  • Üniversite akademisyenlerinin görev aldığı dış kaynaklı projelerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması konularında çalışmalar yürütmektedir.

    Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü hakkında detaylı bilgi için: https://bapk.bakircay.edu.tr