Araştırma
Araştırma / Araştırma Stratejisi

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türk yüksek öğretim kurumları eko-sisteminde, vizyon ve misyon bildirgelerinde sunulduğu şekliyle sağlık teknolojileri odaklı girişimci bir üniversite olarak konumlandırılmaktadır. Araştırmaya ilişkin kaynakların, üniversite-sanayi iş birliğini geliştiren süreçlerde kullanımının artırılması ile araştırmanın, ürüne ve bu ürünü temel alan iş birliklerine dönüşümü, sürdürülebilirlik ve kendine yeten bir bilimsel kurum için önemlidir.

Sağlık teknolojileri, çok disiplinli ve disiplinler arası bir araştırma alanı olarak çok geniş olmasının yanında, birçok teknik ve sosyal olguyu barındırır. Genel anlamda, bilişim alanındaki gelişmeler ile sağlık alanındaki teknolojilerin hızlı gelişmesi yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına ve yeni süreçlerin bu oluşumu desteklemesine neden olduğundan geleceğin dünyası için ileri bilişim teknolojileri destekli sağlık sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması stratejik bir hedef olarak belirlenmiştir.