İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye'nin yüksek öğretim alanındaki eko-sisteminde sağlık teknolojileri odaklı bir girişimci üniversite olarak kendini konumlandırmıştır. Bu doğrultuda, sağlık ve teknoloji alanında proje odaklı yapılanan, ekosistemi ile girişimciliği teşvik eden ve akıllı sistemlerle yönetilerek, kendi kendine yetebilen, ekolojik ve kurumsal sürdürülebilir bir yapıya sahip, engelli dostu, saygın bir tekno-girişim üniversitesi amacındaki İzmir Bakırçay Üniversitesi, araştırma ve girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek sağlık teknolojileri alanında öncü bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemizin girişimcilik politikasının temel amacı, sağlık ve teknoloji odaklı ekonomik katkı yaratan bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, İzmir Bakırçay Üniversitesi, istikrarlı ve güçlü ekonomi/sağlık ve teknoloji temasını güçlendirmek için girişimcilik ve AR-GE alanlarında iş birlikleri, patent, faydalı model vb. çalışmalar arttırmayı, girişimcilik alanında güçlü bir ekosistem oluşturmayı amaçlayarak, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve yerel paydaşların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu politika, üniversitemizin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, öğrencilerin girişimcilik becerilerini geliştirmek ve yerel ekonomiye katkı sağlamak için bir rehber olarak kullanılacaktır.

Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Merkezi-/Bakırçay TEKMER, 09.09.2020 tarihinde yapılan TEKMER Programı Değerlendirme ve Karar Kurulu Toplantısı’nda değerlendirilen 15.09.2020 tarihli ve 8334 sayılı Kurul Kararı ile Tekmer adı kullanım hakkını elde etmiştir. İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından kurulan, Kent A.Ş. ile ortaklığı bulunan ve KOSGEB tarafından desteklenen sağlık temalı Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Merkezi Bakırçay Tekmer, girişimcilik ekosistemine hizmet etmek üzere Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde 13+1 işlik, ortak çalışma alanı, toplantı ve etkinlik odası ile aktif yapıdadır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin misyonu Türkiye'de katma değeri yüksek teknoloji üretmek ve uygulamada öncü rol üstlenerek bu alanda toplumun ihtiyaç duyduğu bilgili ve erdemli profesyonelleri yetiştirmektir. Bu bağlamda, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin ana hedeflerinden birisi olan sağlık alanında tematik üniversite olma vizyonuna katkıda bulunmak üzere yine sağlık ve teknoloji teması ağırlıklı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi oluşturma girişimlerinde son aşamaya gelinmiştir. Sanayicimizi, araştırmacı ve üniversitelerimiz ile buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” yatırımı kapsamında Bakırçay Teknopark bölgenin liderlik rolünü üstlenecektir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi ile sıkı bir iş birliği ve afiliye sistemle eğitim ve sağlık hizmetlerinde önemli başarılara imza atmayı hedef edinmiştir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi çatısı altında Girişimcilik Atölyesi ve Yarışmalar Koordinatörlüğü, üniversitemizin kurumsal yapısı içinde ve toplumsal düzlemde girişimcilik kültürünü yaymayı hedeflemektedir. Koordinatörlüğün görev alanı, İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin sağlık ve teknoloji araştırma alanlarına odaklanarak, katma değer yaratma potansiyeli olan iş fikirlerini değerli girişimlere dönüştürmeye yönelik faaliyetleri planlamayı, gerçekleştirmeyi ve sürdürülebilir olarak devamının sağlanmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, girişimcilik temalı eğitimler, atölye çalışmaları, girişimcilik konusunda öğrencilere proje eğitimleri ve girişimcilik projelerinin hazırlanması faaliyetlerini desteklemektedir. Ayrıca, üniversitemizin kurumsal kimliğine değer katacak yarışmaların üniversite içi ve dışı kurumlar arasındaki koordinasyonunu sağlayarak, duyuru, tanıtım ve toplantıları düzenleyerek, öğrenci ve takımların katılımını teşvik etmektedir. Girişimcilik ve inovasyon alanındaki destekleri, üniversitenin diğer birimleri veya özel sektör iş birlikleriyle sağlayarak, öğrencilerin üniversitemizin birimleri arasındaki araştırma-geliştirme ekosistemine dahil olmalarına ön ayak olur ve bu süreci çeşitli yarışmalar düzenleyerek aracılığıyla bilimsel çalışmaları teşvik etmektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü, üniversitemiz ile kamu ve sanayi arasında stratejik bir iş birliğini teşvik etmeyi, güçlendirmeyi ve düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu koordinatörlük, üniversitemizin ilgili birimleri ve iş dünyası arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkarmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını desteklemek, projelerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bölgesel kalkınma için önemli olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncülük etmek amacıyla kurulmuştur.