Araştırma
Araştırma / Araştırma Politikası

İzmir Bakırçay Üniversitesi hem bilimsel gelişmelere ve teknolojik ilerlemeye katkıda bulunmak hem de ülkemizin gelişmesinde etkin rol üstlenmek için araştırma faaliyetlerine değer vermektedir.

Bunun için; akademik personelin alanında yetkin, sağlam bilgi donanımına sahip ve yetenekli kişilerden oluşmasına özen gösterilmiştir. Üniversitenin tüm birimlerinde 70’in üzerinde akademik personel bilimsel çalışmalar yürüterek akademik literatüre katkı sağlamaya devam etmektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, Üniversitemiz veya ulusal/uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde araştırmacıların ihtiyaç duyacağı teknik, mali ve hukuki desteği sağlamak, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını desteklemek için çalışmaktadır.

Ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan bilimsel araştırma projeleri desteklenecektir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü detaylı bilgi için: https://bapk.bakircay.edu.tr