Araştırma
Araştırma / Araştırma Destekleri ve Altyapıları

Araştırma destekleri ve Altyapıları (ADA) Koordinatörlüğünün genel kuruluş amacı, ilk etapta “Tıp ve Sağlık Teknolojileri” araştırma alanlarında olmak üzere, İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi muhtemel Ar-Ge faaliyetlerinin yönetsel ve teknik/altyapı ihtiyaçlarının en üst düzeyde desteklenmesi ve belirlenen Ar-Ge faaliyetlerinden ortaya çıkması muhtemel nitelikli çıktıların erişilebilirliğinin sağlanması ile İzmir Bakırçay Üniversitesi özelinde akademisyen performansının teşvik edilmesi olarak tanımlanmıştır.

ADA Koordinatörlüğünün temel fonksiyonu; üniversitemizde yürütülmekte olan Ar-Ge faaliyetlerinde verilen desteğe süreklilik kazandırarak devamlılığı olan sistemsel bir yapı oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda ADA Koordinatörlüğü, üniversitemiz Ar-Ge faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü desteğin ivedilikle sağlanması aşamasında idari ve teknik anlamda katkıda bulunmak amacını taşımaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Tıp ve Sağlık Teknolojileri” temalı uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere, araştırma ekosisteminde yer alan tüm merkezlerin teknik altyapılarının belirlenmesi, iç ve dış paydaşlı Ar-Ge projelerinde kullanımlarının takibi, teknik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hızlı aksiyon alınması aşamalarında ADA Koordinatörlüğü etkin bir rol üstlenmektedir.

ADA Koordinatörlüğü faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.