Öğretim
Öğretim / Kamu Üniversite İşbirlikleri

Üniversitemizin araştırma kapasitesini geliştirebilme adına işyerinde mesleki eğitimin bölüm müfredatlarına eklenmesi ve yeni bir eğitim modelinin oluşturulması, üniversitenin  sermaye  şirketi  statüsünde  olan  KOSGEB  destekli  teknoloji  merkezinin  (TEKMER)faaliyete  geçmesi  ve  bilimsel  araştırma  projeleri  geliştirilmesi  konularında  koordinatörlüğümüz çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz KÜSİ Koordinatörlüğü başta bölgemizde olmak üzere, ülkemizde ve uluslararası düzeyde çoklu iş birlikleri oluşturmak ve ileri boyutlara taşımak, tarafların bu iş birliğinde daha aktif katkı vermesini sağlamayı hedeflemektedir.