Araştırma
Araştırma / Bilimsel Araştırma Projeleri

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Koordinatörlüğünün amacı, Üniversite ile kamu ve sanayi arasında iş birliğini teşvik etmek, arttırmak, düzenlemek ve Üniversitenin ilgili birimleri ile iş dünyası arasında gerçekleştirilecek iş birliğinde koordinasyonu sağlamaktır.

Bu doğrultuda Koordinatörlük, İşletmede Mesleki Eğitim (İME) ve zorunlu stajlar çerçevesinde sanayi ve kamu kuruluşları ile işbirliği sağlamakta, lisans öğrencilerinin bitirme projeleri konularının seçiminde iş dünyasının beklentilerini göz önünde bulunduran bir mekanizma oluşturma açısından çalışmalar yürütmekte, Üniversitenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi yürüten programlarında uygulanan müfredatın, iş dünyasının beklentilerini de karşılayacak biçimde düzenlenmesi için Üniversite Danışma Kurulları ile koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Bunun yanı sıra KÜSİ Koordinatörlüğü akademisyenler, öğrenciler ve sanayi kuruluşları ile yakın işbirliği içinde, sektörel ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek adına imzalanan protokoller çerçevesinde projelerin yürütülmesini sağlamaktadır. Bu projeler, sadece bilimsel araştırmalarla sınırlı kalmayıp özellikle sağlık ve sağlıkta teknoloji başlıklarında yenilikçi çözümleri de içermektedir. KÜSİ Koordinatörlüğü, araştırma faaliyetlerini sürdürerek hem bilim dünyasına katkı sağlamayı hem de sanayiye fayda sunmayı hedeflemektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Koordinatörlüğü hakkında detaylı bilgi için: https://kusi.bakircay.edu.tr/