Girişimcilik ve İşbirlikleri
Girişimcilik ve İşbirlikleri / Kamu Üniversite İş Birlikleri

İzmir Bakırçay Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü, üniversitemiz ile kamu ve sanayi arasında stratejik bir iş birliğini teşvik etmeyi, güçlendirmeyi ve düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu koordinatörlük, üniversitemizin ilgili birimleri ve iş dünyası arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkarmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını desteklemek, projelerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bölgesel kalkınma için önemli olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncülük etmek amacıyla kurulmuştur.

Bu bağlamda, kamu kurumları, üniversite ve sanayi kuruluşları arasında stratejik iş birlikleri kurularak, bilgi transferi ve teknoloji transferi gibi faaliyetlerin yönetimiyle ilgili etkin bir koordinasyon sağlanmaktadır. Koordinatörlük, sürdürülebilir kalkınma, inovasyon ve rekabetçilik konularında ortak projeler geliştirilmesine öncülük ederek, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda seminerler düzenleyerek, yarışmalar ve atölye çalışmaları ile girişimcilik ekosistemini güçlendirici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Koordinatörlüğün Ar-Ge ve Girişimcilik alanındaki temel faaliyetleri aşağıda listelenmektedir.

a) Üniversitede var olan bilgi birikiminin kamu ve özel sektöre sunumu ve bu yolla iş birliğinin geliştirilebilmesine yönelik çalışmaları koordine ederek, Üniversite birimleri ile sanayi kuruluşlarının Ar-Ge bölümleri, TEKMER ve TEKNOPARK gibi kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak,

b) Üniversite bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ile yüksek lisans ve doktora tez konularında iş dünyası ve sanayicinin iş birliğini sağlayacak bir mekanizma oluşturmak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kılmak,

c) Üniversite Danışma Kurulları ile Ar-Ge, projeler ve girişimcilik konularında koordineli bir şekilde çalışmak,

d) Ar-Ge ve Girişimciliğe yönelik faaliyetlerde Üniversitenin ilgili birimleri ile koordineli çalışmak.