Girişimcilik ve İşbirlikleri
Girişimcilik ve İşbirlikleri / Girişimcilik Politikası

Üniversitemizin girişimcilik politikasının temel amacı, sağlık ve teknoloji odaklı ekonomik katkı yaratan bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, İzmir Bakırçay Üniversitesi, istikrarlı ve güçlü ekonomi/sağlık ve teknoloji temasını güçlendirmek için girişimcilik ve AR-GE alanlarında iş birlikleri, patent, faydalı model vb. çalışmalar arttırmayı, girişimcilik alanında güçlü bir ekosistem oluşturmayı amaçlayarak, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve yerel paydaşların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu politika, üniversitemizin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, öğrencilerin girişimcilik becerilerini geliştirmek ve yerel ekonomiye katkı sağlamak için bir rehber olarak kullanılacaktır.

Bu doğrultuda, üniversitemizin girişimcilik politikası aşağıdaki unsurları içermektedir:

Stratejik Plan ve Hedefler: Üniversitemiz, stratejik planı çerçevesinde, araştırma iklimi ile girişimcilik ekosistemini bütünleştirerek yeni fikir üretimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, üniversitenin girişimcilik temalı bir ekosistemin oluşturulması ve ilgili aktörlerle iş birlikleri sağlanması, TEKMER'in kurulması, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afiliasyon anlaşması yapılması, Girişimcilik Atölyesi ve Yarışmalar Koordinatörlüğü’nün kurulması ve Teknopark'ın hayata geçirilmesi girişimlerini planlayarak sürdürülebilir olarak devamını hedeflemektedir.

İş Birlikleri: Üniversitemiz, sağlık ve teknoloji alanlarında üniversite içi ve dışı ortaklar ile istikrarlı ve güçlü bir ekosistem oluşturmak amacıyla girişimcilik ve AR-GE alanlarında iş birliklerini artırmayı hedeflemektedir. Kamu ve özel sektör iş birliklerine yönelik faaliyetler arttırmayı ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projelerin oluşturulması ve sürdürülmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Patent, faydalı model gibi çalışmaların teşvik edilmesi, öğrencilere girişimcilik konusunda rehberlik edecek nitelikli öğretim üyeleri yetiştirilmesi de hedeflenmektedir.

Öğrenci Yönlendirmesi ve Eğitim: Üniversitemiz, öğrencilerin girişimcilik alanında yönlendirilmesi ve eğitilmesi için Girişimcilik Atölyesi ve Yarışmalar Koordinatörlüğü aracılığıyla sağlık sektörü ve sanayi ile iş birlikleri başlatmayı ve sürdürmeyi planlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin eğitimleri süresince sektörle bağlarını kurarak girişimcilik faaliyetlerine destek verilmesi için Tekmer ve Teknopark önem arz etmektedir. Bu amaçla öğrencilerin kurumsal proje, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi de Girişimcilik Atölyesi ve Yarışmalar Koordinatörlüğü’nün Tekmer ve Teknopark birlikte gerçekleştirmesi hedeflenen amaçlarından biridir. Bu sayede öğrencilerin mezun olmadan sektörel temsilciler ile buluşturulması, fikirlerinin bu temsilcilerin desteği ve aldıkları proje eğitimleri ile projelendirmeleri ve ulusal/uluslararası projelere/yarışmalara katılımının sürdürülebilir olarak sağlanması amaçlanmaktadır.

Paydaşlarla Koordinasyon: Üniversitemiz, ulusal paydaşları olan TÜBİTAK ve KOSGEB, bölgesel paydaşları olan İzmir Valiliği, Belediyeler, İzmir Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odaları, İAOSB ve İZBAŞ ile etkili bir koordinasyon sağlayarak, girişimcilik alanında projelerin ve danışmanlıkların yürütülmesini amaçlamaktadır. Ortak projeler, yerel paydaşlarla iş birliklerini artırarak girişimcilik faaliyetlerini destekleyecektir. Bu kapsamda Kamu ve Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü faaliyetlerini yürütmektedir.