Girişimcilik ve İşbirlikleri
Girişimcilik ve İşbirlikleri / Girişimcilik Stratejisi

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye'nin yüksek öğretim alanındaki eko-sisteminde sağlık teknolojileri odaklı bir girişimci üniversite olarak kendini konumlandırmıştır. Bu doğrultuda, sağlık ve teknoloji alanında proje odaklı yapılanan, ekosistemi ile girişimciliği teşvik eden ve akıllı sistemlerle yönetilerek, kendi kendine yetebilen, ekolojik ve kurumsal sürdürülebilir bir yapıya sahip, engelli dostu, saygın bir tekno-girişim üniversitesi amacındaki İzmir Bakırçay Üniversitesi, araştırma ve girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek sağlık teknolojileri alanında öncü bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir.

  • Araştırma kaynaklarının, üniversite-sanayi iş birliği süreçlerinde etkin kullanılması ve bu faaliyetlerin ürüne dönüşümü, sürdürülebilirlik ve kendine yeten bir bilimsel kurum oluşturmayı hedeflemektedir.
  • Sağlık teknolojileri geniş bir disiplinler arası alan olup, teknik ve sosyal unsurları barındırmaktadır. Bu bağlamda, bilişim teknolojilerindeki ilerlemelerle sağlık teknolojilerinin gelişimi, yeni ürünlerin ve hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
  • Bakırçay Tekmer (Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Merkezi), Bakırçay Teknopark, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimcilik Atölyesi ve Yarışmalar Koordinatörlüğü ve Kamu, Üniversite ve Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü yapıları İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin girişimcilik stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Bu yapılar, araştırma ve girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek, sağlık teknolojilerinde inovasyon ve iş birliklerini teşvik etmektedir.
  • Bakırçay Tekmer, Bakırçay Teknopark, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimcilik Atölyesi ve Yarışmalar Koordinatörlüğü ve Kamu, Üniversite ve Sanayi İş Birliği Koordinatörlüğü yapıları, akademisyenler, öğrenciler ve girişimciler için disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırma ve girişimcilik fırsatları sunmaktadır.
  • İzmir Bakırçay Üniversitesi, girişimcilik ekosistemi içinde süreçleri stratejik ortaklıklarla destekleyerek, sağlık teknolojileri alanında sürdürülebilir başarıyı desteklemektedir.
  • Bu çerçevede, üniversitenin girişimcilik stratejisi; disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırma, iş birlikleri, teknoloji transferi ve sağlık teknolojilerindeki inovasyonu destekleyerek, sağlık ve teknoloji alanlarında liderlik vizyonunu taşımaktadır.