Girişimcilik ve İşbirlikleri
Girişimcilik ve İşbirlikleri / Girişimcilik Atölyesi Ve Yarışmalar Koordinatörlüğü

Girişimcilik Atölyesi ve Yarışmalar Koordinatörlüğü web sayfasına ulaşmak için Tıklayınız.

İzmir Bakırçay Üniversitesi çatısı altında Girişimcilik Atölyesi ve Yarışmalar Koordinatörlüğü, üniversitemizin kurumsal yapısı içinde ve toplumsal düzlemde girişimcilik kültürünü yaymayı hedeflemektedir. Koordinatörlüğün görev alanı, İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin sağlık ve teknoloji araştırma alanlarına odaklanarak, katma değer yaratma potansiyeli olan iş fikirlerini değerli girişimlere dönüştürmeye yönelik faaliyetleri planlamayı, gerçekleştirmeyi ve sürdürülebilir olarak devamının sağlanmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, girişimcilik temalı eğitimler, atölye çalışmaları, girişimcilik konusunda öğrencilere proje eğitimleri ve girişimcilik projelerinin hazırlanması faaliyetlerini desteklemektedir. Ayrıca, üniversitemizin kurumsal kimliğine değer katacak yarışmaların üniversite içi ve dışı kurumlar arasındaki koordinasyonunu sağlayarak, duyuru, tanıtım ve toplantıları düzenleyerek, öğrenci ve takımların katılımını teşvik etmektedir. Girişimcilik ve inovasyon alanındaki destekleri, üniversitenin diğer birimleri veya özel sektör iş birlikleriyle sağlayarak, öğrencilerin üniversitemizin birimleri arasındaki araştırma-geliştirme ekosistemine dahil olmalarına ön ayak olur ve bu süreci çeşitli yarışmalar düzenleyerek aracılığıyla bilimsel çalışmaları teşvik etmektedir.

Bu amaçla aşağıda belirtilen çerçevede faaliyetler ve projeler gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir.

1. Öncelikli Stratejik Hedefler:

  • Teknoloji ve yenilik içeren sağlık endüstrisinin öncelikli stratejik araştırma alanları ve odakları çerçevesinde, öğrenci ve akademisyenlere katma değer yaratma potansiyeli olan projeler geliştirmeleri için eğitimler vermek, üniversite içerisindeki ekosisteme dahil olmaları ve girişimlerini gerçekleştirebilmeleri için destek sağlamak.

2. Öğrenci ve Akademisyen Potansiyellerini Açığa Çıkarma:

  • Öğrenci ve akademisyenlerin yenilikçilik, yaratıcılık ve teknolojiye dayalı fikirlerinin projelendirilerek sürdürülebilir girişimler kurmalarına olanak tanıyarak, üniversite kaynaklarında var olan potansiyellerini açığa çıkarmak.

3. Cesaretlendirme ve Destek:

  • Girişimcileri cesaretlendirmek ve başarıya ulaşabilmeleri için sektörel ve üniversite içerisindeki birimler ile iletişimini sağlayarak girişimlerinin gerçekleştirilmesi için yardımcı olmak.

4. Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarla Yetkinlik Geliştirme:

  • İzmir Bakırçay Üniversitesi öğrencilerini ve takımlarını üniversitemizin hedefleri ve varolan teknolojinin farklı alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmeleri için ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalara katılmaları için eğitimler vermek, deneyim transferi için toplantıları düzenlemek ve katılımların sağlanabilmesi için gerekli ekosistemi kurmak ve sürdürülmesini sağlamak.

5. Erken Süreçte Ekosisteme Dahil Etme:

  • Araştırma-geliştirme, inovasyon ve girişimcilik ekosistemlerine üniversite öğrencileri ve takımlarını erken süreçte dahil etmek ve bu alandaki gelişimlerine katkı sağlamak.

6. Koordinasyon ve Destek Sağlama:

  • Üniversite içi ve dışı paydaşlar ile iş birliği yaparak, girişimcilik fikrine sahip öğrencilere ve akademisyenlere girişimcilik, araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında koordinasyon sağlamak ve bu amaçla toplantı ve yarışmalar düzenlemek.