Uluslararası Öğrenciler
Uluslararası / Uluslararası Öğrenciler

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere lisans ve yüksek lisans düzeyinde yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Koordinatörlük, uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılımlarını artırmayı ve öğrenimleri sırasında karşılaştıkları akademik, sosyal ve kültürel sorunları çözmeyi amaçlar. 2022 yılı, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde uluslararası öğrencilerin kabul edildiği ilk yıl olacak. Uluslararası öğrencilerin üniversitemizde eğitim görüyor olması, öğrencilerimizin hem farklı toplumları ve kültüreli yakından tanımalarını sağlamakta hem de uluslararası öğrencilerin ülkemizin kültürel zenginliğini fark etmelerine ve farklılıkları anlamalarına yardımcı olmaktadır. 

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Bize Katılın!

İZMİR

MÖ 7. yüzyıldan beri Akdeniz havsazının en eski yerleşim yerlerinden biri.

TÜRKİYE

Doğu ile Batı arasında bir köprü!