Öğretim
Öğretim / Eğitim Laboratuvarları

İzmir Bakırçay Üniversitesi Eğitim modeli zaman yönüyle dört temel bileşenli yapı (kuruluş aşaması eğitim birimlerinin kompozisyonu, uygulamalı esnek/opsiyonel eğitim, akredite programlar ve lisansüstü seviyede interdisipliner eğitim ile eğitimde dijital dönüşüm), şeklinde kurgulanmıştır. Zaman boyutu ele alındığında, eğitim birimlerinin ve programlarının tercihi stratejik plan kapsamında hayata geçirilmiştir. Bu tercihin alan bazlı yapılandırılmasında sağlık alanına özgü programları (Tıp, Sağlık Bilimleri ve Eczacılık) ve mühendislik ve teknoloji, ekonomik ve finansal yön ile sosyal ve davranış bilimleri boyutları ile de destekleyebilecek programlar (Sosyal, Beşeri ve Mühendislik) oluşturularak bir model tesis edilmiştir.  Kısa vadede ise, tüm programlarda uygulamalı eğitime geçilmesi hedeflenmektedir. Uygulamalı eğitim unsuru ön lisans ve lisans programlarında, zorunlu ya da seçmeli staj ile başlayıp, öğrencinin kendi kişisel özellikleri ve kariyer planına da uygun en az bir ya da mümkün ise iki dönemini ilgili alanda tecrübe kazanacağı ve eş zamanlı olarak ta eğitimine ait teorik arka planı da alabileceği seçim esaslı opsiyonel ve esnek bir modele dayanmaktadır. Bu bağlamda her bir fakültenin ihtiyaçları doğrultusunda kurgulanan eğitim laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz güçlü teorik bilgilerinin yanında uygulama yönünden de kendi yetkinliklerini artırmaya yönelik imkanlar da bulmaktadırlar.