Üniversitemiz
Üniversitemiz / Rektör

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Bakırçay Üniversitesi Rektörü

1960 yılında İzmir’de doğdu. Lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun olduktan sonra Tokat, Afyonkarahisar ve İzmir’de hekimlik görevinde bulundu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında ihtisas yaptı. 1993 yılında Van’a giderek Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurucu Anabilim Dalı Başkanlığı ile Üniversite Sağlık ve Uygulama Hastanesi’nde kurucu başhekimlik görevlerini üstlendi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki idari görevleri yanı sıra Bölge Tabip Odası Başkanlığı görevini de başarıyla yürüttü. Akademik çalışmaları sonrasında aynı üniversitede 1996 yılında Doçentlik, 2003 yılında ise Profesörlük unvanlarını kazandı. Bu süre içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde 300 civarında makalesi yayınlandı.

2010 yılında kurucu başhekimliğine atandığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kuruluş sürecini sadece yedi ayda tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Açılışının hemen ardından meydana gelen Van Depremi’nde ayakta kalan tek sağlık kuruluşu olan bu hastane, deprem süresince bölgenin acil sağlık ihtiyaçlarını başarıyla karşıladı. 2012’de emekli olarak özel bir sağlık kuruluşunda üç yıl süre ile yöneticilik yaptı.

2015 yılı Haziran ayında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanlığına atandı ve bu süreçte Ulusal Akreditasyon Hastane Programını Türkiye’de ilk kez uygulamaya konuldu. Bu görevi esnasında Yükseköğretim Kalite Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.

2017 yılı Şubat ayında Tıbbî Mikrobiyoloji Anabilim Dalında profesör olarak atandığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, sırasıyla Anabilim Dalı Başkanlığı ve Eğitim, Kalite ve Bilimsel Araştırmalardan sorumlu Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmesi yanında BAP Komisyon Başkanlığını da üstlendi.

2017 Ağustos ayı sonunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile İzmir Bakırçay Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atandı.

Prof. Berktaş, İzmir Bakırçay Üniversitesi rektörlüğü yanında Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bilim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeliği ile Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bulunan Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konsey Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.
İngilizce bilen Berktaş evli olup üç çocuk babası ve dört torun sahibidir.