Öğretim
Öğretim / Öğretim Politikası

Üniversitelerin üç ana görevinden ilki olan lisans ve lisansüstü eğitim konusunda akredite programlara hazırlık yapılmış, bölgemiz ve ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli meslek sahiplerinin yetiştirilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan alanlarda lisansüstü eğitim programları aracılığı ile uzman kadroların yetiştirilmesi ve iş hayatının ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet veren sürekli eğitim merkezinin faal olarak çalıştırılması hususuna da önem verilmektedir. Üniversitelerin ikinci görev başlığı, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda proje çalışmalarıyla Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektir. Üniversitemiz bu açıdan sağlık temalı bir üniversite yapılanması çerçevesinde inşa edilmekte, lisans ve lisansüstü programlar da bu hedefe destek verecek şekilde hazırlanmaktadır. Üçüncü görev başlığı olarak da sosyal sorumluluk bilinci ile toplumsal projelerde yer alma ve sosyokültürel katkı sunma görevleri tanımlanabilir. İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin eğitim stratejisi, bu üç temel görevin profesyonel bir ekip tarafından kurgulanması ve projelendirilmesidir.

Sağlık temalı bir teknopark yapılanmasının öne çıkarıldığı üniversitemizde Türkiye’de bu alandaki yapılaşmanın önünü açacak teknoloji merkezinin (TEKMER) başvuru süreci tamamlanmış ve KOSGEB’e teslim edilmiştir. Bu merkez ile başlayan sürecin hızla sağlık alanında profesyonel bir Teknopark yapısına evrilmesi sağlanacaktır. Teknoloji merkezi ve teknopark alanlarında yerli firmalarla birlikte yurt dışından teknoloji transferi sonrasında yerlileştirme politikasıyla üretime başlanacak, üretimden gelen güç ile Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme faaliyetleri yürütülecektir.