5300+
Öğrenci
50+
Öğretim Programı
320+
Öğretim Elemanı
4000+
Dönemlik Ders

Bakırçay Modeli; Araştırma, Gelir getirici ve Eğitim süreçleri olmak üzere 3 ana kategoride oluşturulmuştur.

İzmir Bakırçay Üniversitesi sağlık ve teknoloji temalı bir üniversite yapılanması çerçevesinde öğretim programları inşa edilmekte, tüm programlar da bu hedefe destek verecek şekilde tasarlanmaktadır.

7 Fakülte ve 1 Yüksekokul bünyesinde 43 Lisans programı, 3 Meslek Yüksekokulu bünyesinde 9 Önlisans programı yürütülmektedir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı 30 Tezli Yüksek Lisans, 9 Tezsiz Yüksek Lisans ve 9 Doktora programı bulunmaktadır.

Üniversitemizde nitelikli iş gücü yetiştirme yolunda öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesinin yanında bilimsel araştırmalar yürütmek için Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık ile Fen Edebiyat Fakültelerinde laboratuvarlar bulunmaktadır.

Üniversitemiz kamu kurum ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmektedir.