7582
Öğrenci
112
Öğretim Programı
393
Öğretim Elemanı
6000+
Dönemlik Ders

Bakırçay Modeli; Araştırma, Gelir getirici ve Eğitim süreçleri olmak üzere 3 ana kategoride oluşturulmuştur.

İzmir Bakırçay Üniversitesi sağlık ve teknoloji temalı bir üniversite yapılanması çerçevesinde öğretim programları inşa edilmekte, tüm programlar da bu hedefe destek verecek şekilde tasarlanmaktadır.

7 Fakülte ve 1 Yüksekokul bünyesinde 43 Lisans programı, 3 Meslek Yüksekokulu bünyesinde 9 Önlisans programı yürütülmektedir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı 30 Tezli Yüksek Lisans, 9 Tezsiz Yüksek Lisans ve 9 Doktora programı bulunmaktadır.

Üniversitemizde nitelikli iş gücü yetiştirme yolunda öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesinin yanında bilimsel araştırmalar yürütmek için Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık ile Fen Edebiyat Fakültelerinde laboratuvarlar bulunmaktadır.