Üniversitemiz
Üniversitemiz / Tarihçe

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin, 07.09.2016 tarih ve 29804 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6745 Sayılı ve 20.08.2016 kabul tarihli Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 18'inci maddesi ile 2809 Sayılı Kanuna eklenen Ek 169'uncu maddesine istinaden; bünyesinde 5 Fakülte (Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık ile Sağlık Bilimleri Fakülteleri), 3 Yüksekokul (Meslek, Adalet Meslek ve Yabancı Diller Yüksekokulları) ile 3 Enstitü (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri)'den oluşmasına karar verilmiştir. Ayrıca 25.05.2018 tarih ve 30431 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/11593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Fakülte (Tıp Fakültesi), 25.12.2019 tarih ve 30989 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/1911 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 1 Fakülte (Eczacılık Fakültesi) fakültelerimiz arasına eklenmiştir. Üniversitemizde, 2018 yılında “Özel bir Devlet Üniversitesi” sloganıyla 850'ye yakın öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesindeki yüksekokullara ek olarak 10.10.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Kınık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. 28 Mart 2020 tarih ve 31082 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2319 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Üniversitemiz bünyesindeki enstitüler kapatılmış, yerine “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” kurulmuştur. 27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Meslek Yüksekokulu'nun ismi Menemen Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Üniversitelerin belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların ölçüldüğü değerlendirme ve dış kalite güvence süreci olarak ifade edilen akreditasyon süreçlerine hazırlık yapılmış, ayrıca bölgemiz ve ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli meslek sahiplerinin yetiştirilmesine yönelik planlamalar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan alanlarda lisansüstü eğitim programları aracılığı ile uzman kadroların yetiştirilmesi ve iş hayatının ihtiyaçlarına hizmet veren Sürekli Eğitim Merkezinin faal olarak çalıştırılması hususuna da önem verilmiştir. Üniversitemiz, halihazırda proje çalışmalarıyla girişimcilik ve AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi açısından sağlık ve teknoloji temalı bir üniversite yapılanması çerçevesinde inşa edilmekte, lisans ve lisansüstü programlar da bu hedefe destek verecek şekilde tasarlanmaktadır. Toplumsal sorumluluk bilinci ile de sosyal projelerde yer alarak ülkemize sosyokültürel katkı sunmayı hedeflemektedir. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin eğitim stratejisi, girişimcilik, AR-GE yapılanması ve toplumsal sorumluluk teme prensipleri çerçevesinde profesyonel bir ekip tarafından kurgulanmış ve projelendirilmiştir.