Üniversitemiz
Üniversitemiz / Rektörün Mesajı

Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu Nitelikli İnsan Gücüne Farklı Bir Yaklaşım 

İzmir Bakırçay Üniversitesi, 20.08.2016 tarih ve 6745 sayılı kanun ile kurulmuş, rektör atanması ise 28.08.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Üç yıla yakın bir geçmişi olan üniversitemizin teknik ve idari eksiklerinin giderilmesi için çalışmalara başlanmış, kuruluş kanununda yer alan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksek Okuluna, yeni kurulan Tıp Fakültesi de eklenerek 850’ye yakın öğrenci ve “Özel bir Devlet Üniversitesi” sloganı ile 2018 yılında eğitime başlanmıştır.  Yürütülen çalışmalar ile daha sonraki yıllarda Hukuk Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, Tarih, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce), Dil ve Konuşma Terapisi ile Odyoloji Bölümlerinin yanı sıra Menemen Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Sulama Teknolojisi ile Laborant ve Veteriner Sağlık Programlarına öğrenci alınan üniversitemiz, 2020-2021 akademik yılına dört yeni program ve yaklaşık 4000 öğrenci ile başlamış bulunmaktadır.

Üniversitelerin üç ana görevinden ilki olan lisans ve lisansüstü eğitim konusunda akredite programlara hazırlık yapılmış, bölgemiz ve ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli meslek sahiplerinin yetiştirilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan alanlarda lisansüstü eğitim programları aracılığı ile uzman kadroların yetiştirilmesi ve iş hayatının ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet veren sürekli eğitim merkezinin faal olarak çalıştırılması hususuna da önem verilmektedir. Üniversitelerin ikinci görev başlığı, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda proje çalışmalarıyla Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektir. Üniversitemiz bu açıdan sağlık temalı bir üniversite yapılanması çerçevesinde inşa edilmekte, lisans ve lisansüstü programlar da bu hedefe destek verecek şekilde hazırlanmaktadır. Üçüncü görev başlığı olarak da sosyal sorumluluk bilinci ile toplumsal projelerde yer alma ve sosyokültürel katkı sunma görevleri tanımlanabilir. İzmir Bakırçay Üniversitesinin eğitim stratejisi, bu üç temel görevin profesyonel bir ekip tarafından kurgulanması ve projelendirilmesidir.

Sağlık temalı bir teknopark yapılanmasının öne çıkarıldığı üniversitemizde Türkiye’de bu alandaki yapılaşmanın önünü açacak İzmir Bakırçay Üniversitesi Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Merkezi KOSGEB teknoloji geliştirme merkezleri desteği ile kurulmuştur. Bu merkez ile başlayan sürecin hızla sağlık alanında profesyonel bir Teknopark yapısına evrilmesi sağlanacaktır. Teknoloji merkezi ve teknopark alanlarında yerli firmalarla birlikte yurt dışından teknoloji transferi sonrasında yerlileştirme politikasıyla üretime başlanacak, üretimden gelen güç ile Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme faaliyetleri yürütülecektir. 

İzmir Bakırçay Üniversitesinin kurgusunda iki farklı özellik göze çarpar. Bu özelliklerden biri üniversitenin ekolojik, diğeri ise ekonomik açıdan kendine yeten bir üniversite olarak planlanmasıdır. Ekolojik yeterlilik açısından yürütülen yeşil kampüs projesi kapsamında üniversitemizde bulunan 500 kilovatlık santrale, yeni inşa edilen binaların çatılarına kurulacak 1000 kilovatlık yeni GES ilave edilerek toplam enerji üretimi 1500 kilovata çıkarılacak ve üniversitemiz enerji ihtiyacı bakımından bağımsız hale getirilecektir. Bu konunun bir alt başlığı olarak, üniversite içerisinde yürütülecek bir proje ile yağmur suları ve yüksek seviyeli taban suyunun sarnıç sistemi ile depolanması ve çevre sulamada kullanılması da hedeflenmektedir. Diğer bir alt başlık olan atıkların değerlendirilmesi ve geri dönüşümü ile ilgili olarak da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile bir proje kapsamında bütün atıkların değerlendirilmesi ve organik atıkların gübreye dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu ekolojik yeterlilik projeleri sonunda, bütüncül bir yaklaşımla Leeds sertifikalı binalara da sahip olmayı ve “Green City” olarak adlandırılabilecek bir kampüs altyapısını yaşama sunmayı istiyoruz.

Üniversitemizin sahip olduğu diğer bir özellik de İzmir’de engelli dostu olan ve turuncu bayrağa sahip tek devlet üniversitesi olmasıdır. Bu konudaki çalışmalarımızı genişleterek her düzeydeki engelli öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayan engelsiz üniversite yapılanmasını tamamlamak istiyoruz. Bu çalışmalara bir örnek olması açısından, okulumuzu tercih edecek görme engelli öğrencilerimizi sorunsuz bir şekilde yemekhane, kütüphane ya da amfisine götürebilecek altyapı hazırlığımız bulunduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Çalışmalara, farklı alanlardaki engelli öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde devam edilmektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesinin yakın ve orta vadeli stratejik plan ve hedefleri profesyonel bir ekiple çalışılmış ve gelecekteki yeri belirlenmiştir. Üniversitemiz kuruluşundan 10 yıl sonra yaklaşık 20-25 bölümün olduğu, 8-10 bin arasında lisans, 3-4 bin aralığında lisansüstü öğrencisi olan, uluslararası standartlarda 15.000 konuk kapasitesine sahip bir sağlık köyünü işleten, teknoparklarında ülkenin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve kitlerin üretildiği ve bu alanda ülke ekonomisine yılda 1 milyar dolarlık katma değer sağlayan, toplumsal sorumluluk çerçevesinde bölgenin sosyokültürel ve ekonomik değişimine önderlik yapan bir üniversite projesi olarak kurgulanmaktadır. Projeyi farklı kılan bir özellik de akademide özlenen hedeflere ulaşma yolundaki bu projenin, doğayla dost, yenilenebilir enerji kullanan, çevre sorumluluğunun bilincinde bir ekiple gerçekleştirilmesidir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi gerek akademik ve idari kadrosu gerekse ülkemiz gençliğine sunacağı farklı eğitim atmosferi ile güzel İzmir’imizin yüksek öğretimdeki öncü kuruluşu ve gülen yüzü olacaktır. Eğitimde toplam kalite anlayışı ile yürütülecek eğitim programlarının yanı sıra sportif, sanatsal ve kültürel olanaklarla birlikte mesleki yeterlilikler açısından ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne farklı bir yaklaşım benimsenecektir.

Sonuç olarak; üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizin, nitelikli insan yetiştirme projesi sonunda, mesleki eğitimleri yanında kişisel gelişimlerini de tamamlamış, etik ve ahlaki değerlere sahip, liderlik ve yöneticilik vasfı kazanmış olarak iş arayan değil, işveren özellikleriyle mezun olmalarını diliyoruz. 

Çünkü biz, güzel insanların güzel çevrelerde yetişeceğine inanıyoruz.

 

Prof.Dr. Mustafa BERKTAŞ
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü