7
Fakülte
1
Enstitü
1
Yüksekokul
3
Meslek Yüksekokulu

İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesinde 5 Fakülte (Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık ile Sağlık Bilimleri Fakülteleri), 3 Yüksekokul (Meslek, Adalet Meslek ve Yabancı Diller Yüksekokulları) ile 3 Enstitü (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri)'den oluşmasına karar verilmiştir. Ayrıca 25.05.2018 tarih ve 30431 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/11593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Fakülte (Tıp Fakültesi), 25.12.2019 tarih ve 30989 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/1911 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 1 Fakülte (Eczacılık Fakültesi) fakültelerimiz arasına eklenmiştir.

7
Fakülte
1
Yüksekokul
3
Meslek Yüksekokulu
1
Enstitü

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ, 28 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Rektörlük görevini sürdürmektedir.

Bakırçay Üniversitesi, ülkemiz gençliğine sunacağı farklı eğitim atmosferi ile güzel İzmir’imizin yüksek öğretimdeki öncü kuruluşu ve gülen yüzü olmayı hedefleyen bir üniversite olarak 7 Fakülte, 1 Enstitü, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul ve 12 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilim ve teknoloji alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi, katma değeri yüksek teknoloji üretme ve uygulamada Türkiye’de öncü rol üstlenen ve bu alanda toplumun ihtiyaç duyduğu bilgili ve erdemli profesyonelleri yetiştirmeyi ilke edinen bir üniversitedir. Bu bağlamda teknoloji alanında proje odaklı yapılanan, ekosistemiyle girişimciliği teşvik eden ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya sahip saygın bir teknogirişim üniversitesi olmak amaçlanmaktadır.