Girişimcilik ve İşbirlikleri
Girişimcilik ve İşbirlikleri / Bakırçay TEKNOPARK / TEKNOKENT

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin misyonu Türkiye'de katma değeri yüksek teknoloji üretmek ve uygulamada öncü rol üstlenerek bu alanda toplumun ihtiyaç duyduğu bilgili ve erdemli profesyonelleri yetiştirmektir. Bu bağlamda, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin ana hedeflerinden birisi olan sağlık alanında tematik üniversite olma vizyonuna katkıda bulunmak üzere yine sağlık ve teknoloji teması ağırlıklı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi oluşturma girişimlerinde son aşamaya gelinmiştir. Sanayicimizi, araştırmacı ve üniversitelerimiz ile buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” yatırımı kapsamında Bakırçay Teknopark bölgenin liderlik rolünü üstlenecektir.

Bakırçay Teknopark, yenilik temelinde sağlık ve teknoloji temasına odaklanarak tüm bu üst ve alt hedeflere varılması için en önemli bir köprü görevi görecektir. Bu şekilde, uluslararası alanda rekabetçi de olabilecek bir şekilde yaşam ve sağlık bilimlerine yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilecek ihracat gelirleriyle Gayrisafi millî hasılaya (GSMH) katkı sağlayacağı öngörülmektedir.