İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından başta bulunduğu bölge olan İzmir ilinin kuzey bölgesi olmak üzere, İzmir ili ile Ege bölgesindeki istihdamın arttırılması ve ekonomik büyüme potansiyelinin daha etkin şekilde kullanılabilmesi için yaşam bilimlerine yönelik yenilikçi bir sağlık teknoloji kümelemesini içeren ekosistemin oluşturulması amacıyla kurulan ve KOSGEB tarafından desteklenen Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Merkezi-/Bakırçay TEKMER, 09.09.2020 tarihinde yapılan TEKMER Programı Değerlendirme ve Karar Kurulu Toplantısı’nda değerlendirilen 15.09.2020 tarihli ve 8334 sayılı Kurul Kararı ile Tekmer adı kullanım hakkını elde etmiştir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin misyonu Türkiye'de katma değeri yüksek teknoloji üretmek ve uygulamada öncü rol üstlenerek bu alanda toplumun ihtiyaç duyduğu bilgili ve erdemli profesyonelleri yetiştirmektir. Bu bağlamda, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin ana hedeflerinden birisi olan sağlık alanında tematik üniversite olma vizyonuna katkıda bulunmak üzere yine sağlık ve teknoloji teması ağırlıklı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi oluşturma girişimlerine başlanmıştır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi ile sıkı bir iş birliği ve afiliye sistemle eğitim ve sağlık hizmetlerinde önemli başarılara imza atmayı hedef edinmiştir.