Üniversitemiz
Üniversitemiz / Rektör Yardımcıları

Rektör Yardımcıları Görev Dağılımı İçin Tıklayınız.

Prof. Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU

Rektör Yardımcısı

Akademik hayatına 2001 yılında araştırma görevlisi olarak Sakarya Üniversitesi’nde başladı. 2001 ve 2003 yıllarında Endüstri Mühendisliği alanında Sakarya Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra aynı üniversitede Enformatik Bölüm Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi farklı departmanlarda uzun yıllar araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra, 2009 yılında İşletme Yönetimi alanındaki doktora derecesini İngiltere’de bulunan The University of Manchester’dan alarak uzmanlık alanlarını genişletmiştir. Doktora derecesi aldıktan sonra akademik hayatına yardımcı doçent olarak devam etmiş, Sakarya Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında görev almıştır.

2013 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne geçiş yaparak Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçent unvanı almıştır. Akademik görevlerinin yanı sıra sırasıyla Sakarya Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Çerçeve Programları Koordinatörlüğü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı ve Pazarlama Bölüm Başkanlığı gibi önemli idari görevleri de üstlenmiştir.

2016-2018 yılları arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Doçentlik görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda bu kurumda rektörlük kurullar genel koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. 24 Ocak 2018’de üniversitemizde Genel Sekreterlik görevine başlayan Hızıroğlu bu görevi Haziran 2020 tarihine kadar devam ettirmiştir, bugüne kadar ulusal ve uluslarası bazda çok sayıda bilimsel araştırma ve projenin altına imza atmıştır. 2019 yılının Aralık ayı itibari ile Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Profesör ünvanı almıştır. Bu tarihten itibaren de İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Hızıroğlu, evli olup bir çocuk sahibidir.

 


Prof. Dr. Alparslan Kadir DEVRİM

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Alparslan Kadir Devrim, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır. Biyokimya alanındaki doktorasını “DNA polimorfizmi” konusunda 2005 yılında tamamlamıştır. Doktora sonrasında DNA polimorfizmi, DNA-metal etkileşimi ve klinik biyokimya konularında araştırma projeleri ve yayınlar yapmıştır.

2007 yılında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde yardımcı doçent kadrosuna atanmış olup, 2010’da ÜAK Sağlık Bilimleri Temel Alanında Biyokimya Doçenti unvanını almıştır. Doçentlik sonrasında repurposing ilaç, moleküler ve klinik biyokimya alanlarında çalışmıştır. Bu kapsamda; prognostik potansiyeli olan genlerin qPCR ve PCR-array teknikleri ile araştırılması, kanserli dokularda gen ekspresyonu, diyabetik yara iyileşmesi ve anjiyogenezde repurposing ilaç, miyokardiyal iskemide sitokinler konularında TÜBİTAK projeleri ve yayınlar yapmıştır. Ayrıca, üniversite Senato Üyeliği, Dekan Yardımcılığı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2015 senesinde Kırıkkale Üniversitesi’nde profesör kadrosuna atanmış olup, Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği ve Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. Ayrıca, aynı üniversitede Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul Üyeliği ve VEDEK akreditasyonu Komisyon Başkanlığı yapmıştır. TÜBİTAK’ta proje önerileri için panelistlikler, çeşitli bilimsel dergilerde dergi editörlüğü ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Çalıştığı üniversitelerin bünyelerinde yer alan merkez araştırma laboratuvarlarında sorumlu öğretim elemanı, kurucu yönetim kurulu üyesi ve sorumlu öğretim üyesi gibi görevlerde yer almıştır. Ayrıca, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu gibi ülkelerde ders verme ve bilimsel sunum etkinliklerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Alparslan Kadir Devrim, 2021 yılında İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde profesör kadrosuna atanmış olup eğitimden sorumlu rektör yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Görkem YAMAN

Rektör Yardımcısı

1976 yılında İzmir’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini 1994 yılında Özel İzmir Amerikan Lisesi’nde; üniversite lisans eğitimini 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık ihtisasını 2005 yılında tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Aynı dönemde dönem koordinatörlüğü, etik kurul komisyon üyeliği ve merkezi sterilizasyon ünitesi sorumlusu görevlerini yürüttü.

2009 yılında İsviçre Davos’ta bulunan SIAF İmmünoloji Merkezinde misafir araştırmacı olarak çalıştı.

2010 yılında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi aynı zamanda Acıbadem Labmed bünyesinde Acıbadem Fulya Hastanesi Tıbbi Laboratuvar sorumlusu görevlerinde bulundu.

2012 yılında Düzen Laboratuvarlar Grubu İstanbul Şişli şubesinde Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olarak Tüberküloz ve Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvar sorumlu hekimi olarak çalışmaya başladı ve bu görevini 2021 yılına kadar sürdürdü. Akademik çalışmaları sonrasında 2013 yılında ilk girdiği Doçentlik sınavında başarılı olarak Doçent ünvanını kazandı.

2013-2024 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı. İngilizce ve Türkçe fakültelerde öğretim faaliyetlerini yürüttü. 2018 yılında Profesör ünvanı almaya hak kazandı.

2021-2024 yılları arasında Synlab Türkiye bünyesinde Kozyatağı Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında mesul müdür olarak görev yaptı. Aynı dönemde Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fenerbahçe Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak İngilizce ve Türkçe Fakültelerde dersler verdi.

2024 yılında Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne atanarak Sağlık ve Topluma Hizmet ’ten sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.