İzmir Bakırçay Üniversitesi, kurulduğu 2017 yılından bu yana, ileri eğitim hizmetleri ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası arenada saygın üniversitelerden biri olmayı hedeflemektedir. İzmir Bakırçay Üniversitesi bu amaca ulaşmak için uluslararası kuruluşlarla bilimsel işbirliği yapmaktadır ve uluslararası ağlarını genişletmeye hazırdır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi, uluslararası ağı genişletmek ve İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin ilgi alanlarıyla alakalı araştırma projeleri, ortak lisans ve lisansüstü dereceler, araştırma işbirlikleri ve hareketlilik programları konusunda işbirliği yapmak için aktif olarak uluslararası ortaklar aramaktadır. Kurumsal ortaklar, ayrıca, Üniversitemiz araştırmacıları ile ortak seminerler, konferanslar, çalıştaylar ve yaz okulları düzenlemeye davetlidir.

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere lisans ve yüksek lisans düzeyinde yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Koordinatörlük, uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılımlarını artırmayı ve öğrenimleri sırasında karşılaştıkları akademik, sosyal ve kültürel sorunları çözmeyi amaçlar. 2022 yılı, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde uluslararası öğrencilerin kabul edildiği ilk yıl olacak.

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Avrupa çapında farklı Kurumlarla Erasmus personel ve öğrenci hareketliliği anlaşmalarına sahiptir ve Erasmus+ Programı kapsamında daha fazla ikili işbirliği anlaşmalarını hedeflemektedir.