12
Araştırma ve Uygulama Merkezi
4
Mevcut Araştırma Laboratuvarı
5
Kurulacak Araştırma Laboratuvarı
50+
Devam Eden Araştırma Projesi

İzmir Bakırçay Üniversitesi hem bilimsel gelişmelere ve teknolojik ilerlemeye katkıda bulunmak hem de ülkemizin gelişmesinde etkin rol üstlenmek için araştırma faaliyetlerine değer vermektedir. Bunun için; akademik personelin alanında yetkin, sağlam bilgi donanımına sahip ve yetenekli kişilerden oluşmasına özen gösterilmiştir.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, Üniversitemiz veya ulusal/uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde araştırmacıların ihtiyaç duyacağı teknik, mali ve hukuki desteği sağlamak, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını desteklemek için çalışmaktadır. Ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan bilimsel araştırma projeleri desteklenecektir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sırasıyla öğrendikleri ve üzerinde araştırma yaptıkları teoriyi laboratuvar faaliyetleri ile pekiştirme fırsatı bulabilecekleri bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Laboratuvarlarımız AI, Nörobilim, Biyomedikal ile ilgili uygulamalar vb. gibi farklı bilgi alanlarını kapsayacaktır.

Uygulama ve araştırma merkezleri, Üniversitede eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacını karşılamaktadır. Üniversitemizde 12 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Patent Koordinasyon Birimi, Üniversitemizde bulunan tüm Akademisyenlerin, Üniversite Personelinin, öğrencilerin ya da çalışanların yaptıkları bilimsel araştırma ve proje neticesinde geliştirdikleri ‘’buluş’’, ‘’tasarım’’, ‘’faydalı model’’ gibi çıktıların gerek fikri mülkiyet haklarının korunması gerekse patentlerinin alınması konusunda tüm araştırmacılarımıza yardımcı ve destek olunması amacıyla kurulmuştur.

Araştırma ve eğitime en önemli destek birimi olan İzmir Bakırçay Üniversitesi Kütüphanesi, modern teknolojilerden faydalanarak engelsiz bir kütüphane olma yolunda, öğrencilerin, akademisyenlerin ve toplumun ihtiyaç duyduğu bilgiye kolay erişmesini sağlamaktadır. Bilgiyi hizmet verdiği kitleye, çağdaş teknolojileri de kullanarak, hızlı ve ekonomik şekilde, zaman ve yerden bağımsız olarak sunmaktadır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yılda iki kez düzenli olarak yayımlanan, hukukun her yönüne odaklanan; makaleleri, dava tahlillerini ve yorumlarını, hukuki gelişmeleri ve kitap incelemelerini değerlendiren hakemli bir akademik makale dergisidir.

Yapay Zeka Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, hem yapay zekanın alt disiplinlerinin sınırları hem de yapay zeka ile diğer alanlar arasındaki sınırlar olmak üzere, çekirdek yapay zeka ve sınırlardaki çalışmalarla ilgilenmektedir.

Üniversitemiz kamu kurum ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmektedir.