BAKIRÇAY'dan Duyurular

01.11.2023 tarih ve 32356 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Atamaya Hak Kazanan Yedek Aday Duyurusu

Duyuru Tarihi : 15 Ocak 2024

Atamaya hak kazanan adayları görmek için tıklayınız.

Başvuru Şekli / Süresi:
Sözleşmeli pozisyona YEDEK aday olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 26 Ocak 2024 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle başvurularını Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapması gerekmektedir.
Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar bu hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Yedek olarak yerleşmeye hak kazananların süresi içerisinde başvuru yapmaması veya yerleşenlerin hakkından feragat ettiğini yazılı olarak bildirmesi halinde yerine sıradaki yedek aday yerleştirmeye davet yapılacaktır. Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünden ilan edilecektir. (Yedek adaylara da telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir). Bu nedenle yedek adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir. Belgelerini teslim eden adayın evrak kontrolü ve arşiv araştırması olumlu olması halinde sözleşme imzalamaya davet için kendisine bildirimde bulunulacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atama Başvurusunda Hazırlanması Gereken Belgeler:
1- İdari Personel Atama Başvuru Formu için Tıklayınız...
2- Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız...
2- Vesikalık Fotoğraf (2 adet)
3- Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
4- Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
5- Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
6- Sağlık Kurulu Raporu üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacaktır. Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel hastalığı bulunmadığı ifadesi alınacak raporda açıkça belirtilecektir. Sağlık Kurulu Raporlarına Temizlik Görevlisi olarak yerleşmeye hak kazananlar “Temizlik Görevlisi olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır. Koruma ve güvenlik personeli olarak yerleşmeye hak kazananlar “Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve vardiyalı olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır.” yazılması gerekmektedir.
7- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonunda varsa hizmetleri, bu hizmete ait çalışma belgesini (ıslak imzalı) getirmeleri gerekmektedir.

Evrak Teslim Bitiş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar.