BAKIRÇAY'dan Duyurular

25.12.2023 Tarihinde Gerçekleştirilen 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlananların İstihdamına İlişkin Atama Kurası Sonucu Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adaylar Hakkında Duyuru

Duyuru Tarihi : 28 Aralık 2023

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek 1. maddesi kapsamında Üniversitemize yerleştirilenlerin İzmir Bakırçay Üniversitesi Seyrek Kampüsü A Blok 2.katta bulunan Personel Daire Başkanlığına 12 Ocak 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru tarihinin dışında başvuruda bulunan veya posta yolu ile belgelerini Üniversitemize intikal ettiren, herhangi bir sebeple başvuruda bulunmayan adayların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar hak iddia edemeyeceklerdir.

Askerlik ve hastalık sebebiyle başvuruda bulunamayanların mazeret dilekçesi ile mazerete sebep olan belgelerini başvuru tarihine kadar başvuru yerine ulaştırmaları gerekmektedir.

Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunanlar ile tercih edilen kadro için istenilen genel ve özel şartları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Üniversitemiz internet sayfasında yer alan DUYURUMUZ tebliğ hükmünde olup adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde atanmasında bir sakınca bulunmayanların atamaları ayrıca tebliğ edilecektir.

İkamet yeri İzmir dışında olan adaylar atama yazılarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde;

İkamet yeri İzmir olanlar ise atama yazıları kendilerine tebliğ edildikten sonraki ilk iş günü göreve başlamak zorundadırlar.

İSTENİLEN EVRAKLAR:

*Belgelerin fotokopileri aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Daire Başkanlığınca onaylanabilecektir.

Evrak Teslim Bitiş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar.