BAKIRÇAY'dan Haberler

Üniversitemiz TMA4ALL Erasmus Spor Projesine Ev Sahipliği Yaptı

Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından Erasmus+ Spor Destekleri kapsamında desteklenen ve Üniversitemizin partneri olduğu, 101133802 — TMA4ALL — ERASMUS-SPORT-2023 sözleşme numaralı “Traditional Arts for All-TMA4ALL” projesi açılış toplantısı, İrlanda, Malezya, İspanya, Almanya ve Hırvatistan’dan ortak kurum/kuruluşların katılımları ile Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Açılış konuşmalarını, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Servet KAVAK’ın yaptığı toplantıya Üniversitemizi temsilen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin BOZOK ve Öğr. Gör. Dr. Özlem GÜL katılım sağlamıştır.

AB’nin kapsayıcılık stratejilerinin spor aracılığıyla uygulanmasını sağlamayı teşvik eden proje kapsamında sosyal dâhil etme, ayrımcılığa karşı mücadele, spor ve fiziksel aktivitelere katılım ve sağlıklı yaşamın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, uluslararası iş birliği kapasitelerinin artırılması, ortaklık faaliyetleri aracılığıyla deneyimlerin paylaşılması, yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların geliştirilmesi ve uygulanması için ortak faaliyetler yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, "Geleneksel Dövüş Sanatlarının İlkeleri ve Stratejileri, Kuram ve Uygulamasına” odaklanan dijital uygulamaları içeren Çevrimiçi Sürekli Mesleki Gelişim Modülleri, e-öğrenme platformu ve TMA4ALL Araç Seti gibi inovatif çıktılar elde edilmesi planlanmaktadır. Proje açılış toplantısında, bahsi geçen konular ele alınırken aynı zamanda projeye ilişkin yönetim, izleme ve değerlendirme gibi genel süreçlere dair istişarelerde bulunulmuştur.

Üç yıl sürmesi planlanan TMA4ALL projesi kapsamında, üniversitemiz adına sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla, yenilikçi ve ileriye dönük fikir ve girişimlere odaklanarak faaliyetlerimize devam edeceğiz.