BAKIRÇAY'dan Haberler

PROSPERH: Bir AB Ufuk Projesi

Değişen Koşullarda Çalışanların İşyerlerindeki Ruh ve Beden Sağlığının İyileştirilmesi

İşyerleri ve çalışma ortamları son yıllarda dijital ve yeşil dönüşümlerin (ikiz dönüşüm) yanı sıra COVID-19 pandemisi ile hızlı değişimler yaşadı. Yeni çalışma şekilleri ve iş ortamlarını yönetme biçimlerinin ortaya çıkması, çalışanların ruh ve beden sağlıkları üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler yaratabilir. İşyerlerinin sağlığı iyileştirici ortamlar olması mümkündür, ancak bunun uygulamada nasıl başarılacağı keşfedilmelidir.

İşyerlerini sağlığı iyileştirici ortamlara dönüştürmek için şirketler ve çalışanlar, farkındalığı artıran, beden ve ruh sağlığını iyileştiren, öz yönetimi destekleyen ve yönlendirici yollar gösteren araçlara ve kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Çalışanların sağlığını iyileştirmek için politika yapıcıların, sağlıklı işyerleri hakkındaki en son bulgulara, hükümetlerin ve diğer aktörlerin ise değişim için elverişli bir ortamın nasıl yaratılacağı ile ilgili önerilere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlar, Ocak 2024'te başlatılan AB-Ufuk Avrupa tarafından finanse edilen PROSPERH projesi tarafından karşılanacaktır (https://prosperh.eu/).

PROSPERH, 19 ülkeden 21 partneri bir araya getiren uluslararası bir konsorsiyuma sahiptir. Bu konsorsiyum, çevrimiçi PROSPERH Portalı aracılığıyla sunulacak olan çok düzeyli PROSPERH müdahalesini geliştirmek ve geçerli kılmak için birlikte çalışacaktır. Müdahale, sağlığın iyileştirilmesi, çevrimiçi öz-izleme ve öz-yönetim, klinik bakım veya koçluk yönlendirme faaliyetlerine odaklanan üç bileşenle hem kurumsal (iş), hem akran hem de bireysel (çalışan) yönleri hedef alacaktır.

Müdahalenin geliştirilmesi, konsorsiyumun önceki AB tarafından finanse edilen projelerde geliştirdiği mevcut bilgi ve araçlara dayanacaktır (MENTUPP, https://www.mentuppproject.eu/; iFightDepression, https://ifightdepression.com/). Proje, fiziksel ve ruhsal sağlıkta büyük değişim ve zorluklar yaşayan üç sektöre odaklanacaktır (uzaktan çalışma/bilgi ve bilişim teknolojisine dayalı mobil iş, sağlık ve inşaat).

Müdahale geliştirildikten sonra, bu müdahale Arnavutluk, Avustralya, Danimarka, Almanya, Macaristan, İrlanda, Kosova, Hollanda, Portekiz, İspanya ve Türkiye'de test edilecektir. Ana proje sonuçları, politika yönergeleri ve önerilerinin yanı sıra PROSPERH Portalını şirketlere ücretsiz olarak sunmak için bir yol haritasını içerecektir.

PROSPERH, Profesör Ella Arensman tarafından yönetilecek olup, Prof. Arensman UCC Halk Sağlığı Okulu Başkanı, Kamu Ruh Sağlığı Profesörü ve Ulusal İntihar Araştırma Vakfı Baş Bilim İnsanı'dır. Ayrıca, Dr. Eve Griffin, Ulusal İntihar Araştırma Vakfı Başkanı olarak yardımcı liderlik yapacaktır.

Prof. Ella Arensman proje ile ilgili şunları ifade etmektedir: “AB Horizon Europe - PROSPERH projesi aracılığıyla, AB Horizon 2020 projesi MENTUPP tarafından geliştirilen kanıtlara ve müdahalelere dayalı olarak, değişen çalışma ortamlarındaki personelin hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını iyileştirmek için gereken müdahaleleri geliştirme fırsatına sahibiz. PROSPERH, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi: İyi Sağlık ve İyi Yaşamı destekleyerek ülkelerin ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarını önleme, erken uyarı ve risk azaltma kapasitesini güçlendirecektir.”

Dr. Eve Griffin ise şunları belirtmektedir: "Ulusal İntihar Araştırma Vakfı, işyerinde zihinsel sağlığı destekleyecek yenilikçi araçlar ve stratejiler hakkında kanıt sağlayacak bu önemli çalışma programına ortak liderlik etmekten mutluluk duymaktadır. PROSPERH, disiplinlerarası işbirliğinde önemli bir geçmişe sahip, uluslararası araştırmacılardan oluşan dinamik bir konsorsiyumu temsil etmektedir. Önümüzdeki yıllarda birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz”.

PROSPERH projesi, konsorsiyum ortakları ve ilgili araştırmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://prosperh.eu/

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki iletişimi kullanın:

Pintail – Ainslie O’Connor

Ainslie.oconnor@pintailservices.com