• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

MEVZUAT

YÖNETMELİKLER

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

 

YÖNERGELER

          Mazeretlerin Kabulüne ve Mazeret Sınavlarının Yürütülmesine İlişkin Yönerge

Önlisans ve Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Özel Öğrenci Yönergesi

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Öğrenci ve Personel Yemek Hizmetleri İşleyiş Yönergesi

Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Öğrenci Toplulukları Denetim Formu / Ek1

Öğrenci Topluluğu Etkinlik Başvuru Formu / Ek2

Topluluklar Etkinlik Sonuç Raporu / Ek3

Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri Formu / Ek4

Topluluk Danışmanı Formu / Ek5

İnternet Hizmetleri Talep Formu / Ek6

Topluluk Başvuru Formu / Ek7

Sponsorlu Afiş Örneği / Ek8

Sponsorsuz Afiş Örneği / Ek9

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Mediko Sosyal Hizmetler Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

İktisadi İşletmeler Yönergesi 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesi

Araç Kullanım Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemsirelik Bölümü Lisans Öğrencileri Klinik ve Saha Uygulama Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kılık Kıyafet Yönergesi

Eğitim Komisyonu Yönergesi

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü Yönergesi

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi ( 21.11.2019 tarihli, 24-5 sayılı Senato Kararı )

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi