REKTÖR YARDIMCILARI

Prof.Dr.Tuncer ASUNAKUTLU

Rektör Yardımcısı

İzmir’de doğdu. İşletme alanındaki lisans ve yüksek lisans derecelerini Dokuz Eylül Üniversitesi’nden aldı. AIESEC aracılığıyla ve DAAD bursu ile Almanya’da bulundu. DAAD bursu ile Almanya’da Hamburg Üniversitesi’nde extern doktorand olarak çalışmalar yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde SBE İşletme Bölümü’nde başladığı doktora çalışmalarını Universitaet Hamburg Institut für VBL’de hazırladığı tez ile 1997 yılında tamamladı. Hamburg Üniversitesi’nde bulunduğu süre içerisinde Eyalet Parlamentosu bünyesindeki Deutsch-Türkisch Interessen Gemeinschaft komisyonu üyeliğinde bulundu. 1998 yılında Türkiye’ye döndü ve Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nde Yardımcı Doçent unvanı ile göreve başladı. 2001-2003 yılları arasında dekan yardımcılığı görevinde bulundu. 2005 yılında yönetim ve organizasyon alanında Doçent unvanı aldı. Bölgesel kalkınma projeleri bağlamında Avrupa Birliği’nde proje değerlendiricisi (assessor) olarak görev yaptı.

2003-2007 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Tuncer Asunakutlu, Dünya Bankası desteği ile “Sağlık Sektöründe Kalite” konulu proje yönetti. Sağlık Bakanlığı Kalite Birimi’nin oluşturulması, sağlık akreditasyon çalışmaları, Devlet hastanelerinin SSK hastaneleri ile birleştirilmesi süreçlerinde görevler üstlendi. 2011 yılında yönetim ve organizasyon anabilim dalında Profesörlük kadrosuna atanan Dr.Asunakutlu, Muğla Üniversitesi’nde 2010-2012 yılları arasında Genel Sekreterlik, 2012-2014 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Aynı zamanda Uzaktan Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü, Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili ve Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörü olarak görevler aldı. Freie Universiteat Berlin, USA Purdue University, UITM Malezya’da doktora sonrası akademik çalışmalar yaptı. 2014-2017 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görev aldı ve Dekanlık görevi yürüttü. Akademik ilgi alanları; örgütsel davranış, liderlik ve karar verme, algı yönetimi, yönetim ve nörobilim ile sağlık yönetimi olan Prof.Dr.Tuncer Asunakutlu 2017 yılından itibaren İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU

Rektör Yardımcısı

Zonguldak’ta doğdu. 1992’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kosova Hastanesi / Saray-Bosna ve Zonguldak Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bulundu. Şebinkarahisar / Giresun’da mecburi hizmetini yaptı. 1993-1997 yılları arasında İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz” ihtisasını tamamladı. 16 aylık askerlik hizmetini İskenderun’da yaptı.

2002 yılında Göğüs Hastalıklarında Yeterlilik (BOARD) belgesini aldı. 2000-2004 yıllarında, Dr. Emre Kapkın yönetiminde sürdürülen Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eğitimi’ni tamamladı.

2004-2006 yıllarında “Başhekim Yardımcısı”, 2011-2014 yıllarında “Başhekim” ve 2015-2017 “İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri” görevlerini yürüttü.

2010 yılında “Göğüs Hastalıkları Doçenti” unvanını aldı. 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Profesörlük kadrosuna atandı.