• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Basın Açıklaması

    Geçtiğimiz günlerde bir yayın organında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) kurucularından Sayın Prof. Dr. Engin Karadağ kaynaklı, “bazı üniversite rektörlerinin uluslararası alanda yaptıkları yayınlarla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde ülkemizdeki 68 rektörün uluslararası akademik yayını bulunmadığı, 71 rektörün hayatı boyunca yaptıkları araştırmalardan sıfır atıf aldıkları, Edirne'yi çıktıktan sonra kimse tarafından tanınmadığı ve bu rakamların genel anlamda ülkemizde akademinin çöküşüyle ilgili bir durum olduğu” şeklinde bir haber yayımlanmıştır. 
    
    Söz konusu haberden alıntı yapılarak yazılı ve görsel medyada yayımlanan bazı haberlerde bu rektörler arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü’nün de olduğu yönünde gerçeğe aykırı bilgiler bulunduğu görülmüştür. İlgili medya kuruluşlarına haberdeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde gerekli uyarılar yapılmış ve bu mesnetsiz haberlerin çoğu yayından kaldırılmış ise de bu haberler nedeniyle Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ın ulusal ve uluslarası alanda yapmış olduğu yayınların kamuoyu ile paylaşılması ihtiyacı doğmuştur. 

    Rektör Berktaş’ın 30 yılı bulan akademik yaşamı boyunca ortaya koyduğu önemli bilimsel çalışmalarının bir bölümünü oluşturan 116’sı ulusal ve 52’si uluslararası olmak üzere toplam 168 yayını görülen lüzum üzerine ekte sayın kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

    Üniversitemizden herhangi bir bilgi alma ihtiyacı duymadan Yükseköğretim Kurulunu, akademik dünyanın saygın bilim insanlarını ve Bakırçay Üniversitemizi karalamaya yönelik gerçek dışı ve yanlı beyanların sahiplerini kınıyor, hukuki haklarımız saklı kalmak kaydı ile durumu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

Saygıyla duyurulur.
 

Prof. Dr. Mustafa Berktaş Ulusal Yayınlar

Prof. Dr. Mustafa Berktaş Uluslararası (SCI/SCI-E) Yayınlar