SENATO ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ 

Rektör

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Hukuk Fakültesi Dekan V.

Meslek Yüksekokulu Müdür V.

 

Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU

Rektör Yardımcısı 

 

Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU

Rektör Yardımcısı

Tıp Fakültesi Dekan V.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

 

Prof. Dr. Zeki TEKİN

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Recai COŞKUN

İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Yeşim BAKAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Erman COŞKUN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevda Yaşar COŞKUN

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Elif TOPRAK

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.

 


 

 

Prof. Dr. Akil Birkan SELÇUK

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

 

Prof. Dr. Ahmet TALİMCİLER

Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

 

 

Doç. Dr.Nazan KILIÇ AKÇA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur BOYACIOĞLU

Hukuk Fakültesi Temsilcisi

 

Doç. Dr. Kadir HIZIROĞLU

Genel Sekreter

Raportör