Personele ‘’Sıfır Atık’’ Eğitimi

Ekolojik ve kendine yeten bir kampüs inşa etme yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmir Bakırçay Üniversitesi kampüs içinde ‘’sıfır atık’’ projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Enerji, su ve atıklar açısından bağımsız çözümler üreten,  yenilenebilir enerjiyi kullanan, çevreye sıfır karbon salınımıyla doğa dostu çevreci bir kampüs ile kendine yeten bir üniversite kazandırmayı hedefleyen Rektörlük, bu amaçla geliştirilen stratejik planların önemli bir halkası olan ‘’sıfır atık’’ projesi için gerekli çalışmaları başlattı.

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan  ‘’sıfır atık’’ projesini başlatmak için öncelikle personellere eğitim verildi. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Foça Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde ‘’sıfır atık’’ projesinin kapsamı, faydaları, teknikleri gibi bilgiler personellere aktarıldı. Proje için personellere düşen sorumlulukların anlatıldığı ve personellerin çevre bilincinin arttırıldığı eğitimin ardından, projenin hayata geçirilmesi için yol haritası belirlendi.