Türk Telekom ile Protokol İmzalandı

Üniversitemiz ile İzmir Türk Telekom Bölge Müdürlüğü arasında haberleşme alanında en kaliteli hizmetin gerek üniversitemizce ve gerekse civar yerleşim alanlarınca alınmasına yönelik iş birliği yapıldı.

İş birliği kapsamında, kampüs içerisinde santral binası yapımı üniversitemizce gerçekleştirilerek kira karşılığı İzmir Türk Telekom Bölge Müdürlüğüne tahsis edildi. Üniversitemiz kampüsü içerisine kurulumu yapılan Türk Telekom sistemleri ve alternatifli fiber optik kablo tesisleriyle çağımızda haberleşme alanında ihtiyaç olabilecek her türlü teknolojik alt yapıyı ve beklentileri karşılayabilecek duruma gelinmesi sağlandı. Üniversite kampüsü içerisinde bu güçlü altyapıyla akıllı kampüs uygulamaları ve teknolojik uygulamalar için alt yapı hazır hale getirildi.

İş birliği sonucunda, Üniversitemiz yerleşkesi ve çevresi İzmir‘deki en iyi altyapıya sahip bölgeler arasına katıldı. Bu sayede, Üniversitemiz ve çevresindeki yerleşim yerlerinde kullanıcıya kadar fiber alt yapı ile erişim sağlanabilecek.