• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Üniversitemiz ile AEK Araştırma Ltd. Şti. Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz ile MedicReS Programlarının Türkiye'de tek yetkili firması olan ve Mersin Teknoparkta yerleşik AEK Araştırma Ltd. Şti. arasında iş birliği protokolü imzalandı. AEK firmasını temsilen Genel Direktör Arzu KANIK’ın, Üniversitemiz adına ise Rektör Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU ve Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim BAKAR ve ilgili öğretim üyelerimizin katıldığı tören Üniversitemiz Senato Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Protokol kapsamında Üniversitemize bağlı Tıp, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile bağlı hastanelerinde lisans, lisansüstü öğrenci, akademik personelinin, MedicReS club üyelik programına ve BeGMR online eğitimine ücretsiz erişimi sağlanacaktır. Söz konusu kurumlarda verilen tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında gerek yürütülen tezlerin planlanması, yürütülmesi ve yayınlanması aşamalarında gerekse tıpta uzmanlık eğitimi süresince yapılan literatür tarama, okuma, yorumlama çalışmalarında geçerli olan metodolojik, etik ve  biyoistatistik bilgileri  içeren  MedicReS İyi Tıp Araştırmacısı eğitimlerine dayalı online eğitimlerin, E-PICOS Akıllı Biyoistatistik Yazılımı ve sertifika programlarının, yürütülen akademik çalışmalara bilimsel destek ve katkı sağlayarak, Türk Tıp Biliminin geliştirilmesinde ve geleceğin tıp bilim adamlarının yetiştirilmesinde rol üstlenmek amacıyla tüm lisans-lisansüstü öğrenci ve akademik personelin MedicReS programlarından yararlanması amaçlanmaktadır.

Üç yıl süreyle imzalanan ve süre sonunda tarafların aksi bir isteği olmadığı sürece kendiliğinden uzayacak protokolde ayrıca ülkemizde, bölgemizde koruyucu hekimlik, doğru ve erken tanı, etkili ve etkin tedavi ve ilaç geliştirme çalışmalarına yön veren bilimsel araştırmaların kalitesini arttırarak, bu eğitimlerin sonucunda toplum sağlığını doğrudan etkileyen bilimsel çalışmaların sonuçlarını, güvenilir kılmaya ve araştırmalarda yer alan hastaların uzun vadede bilime katkı sağladıklarına inanmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Yapılan protokolün Üniversitemiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.