9.ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ BİLDİRİ GÖNDERİM SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

Kongreye Bildiri Son Gönderim Tarihi 20 Eylül 2019 olarak güncellenmiştir.

Afiş İçin Tıklayınız.