Üniversitemiz Akademisyenleri Arasında Çalıştay Gerçekleştirildi

Home / Duyurular / Üniversitemiz Akademisyenleri Arasında Çalıştay Gerçekleştirildi

25 Nisan 2019 tarihinde üniversitemizin akademisyenleri misyon temellerimiz çerçevesinde Eğitim – Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Sorumluluk ve İdari Hizmetlere yönelik Üniversite Yönetiminin gelecek perspektifi, politika ve ilkeleri ile temel değerleri üzerine bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştay kapsamında, üniversite stratejilerine temel teşkil edebilecek Uluslararasılaşma, Kalite ve Akreditasyon, İletişim ve Algı Yönetimi, Araştırma Merkezleri, ARGE ve diğer projeler, Eğitim-Öğretim metodları ve altyapısı, Girişimci Üniversite, Ekolojik ve Sürdürülebilir Kampüs, Lojistik Hizmetler gibi temalara yönelik fikir geliştirme  çalışmaları yürütüldü.