Teknokent ve Biyoteknoloji Temalı AR-GE Çalışmaları Yürütecek YENİ BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Home / REKTÖRÜN MESAJI

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne farklı bir yaklaşım

İzmir Bakırçay Üniversitesi, gerek akademik ve idari kadrosu, gerekse ülkemiz gençliğine sunacağı farklı eğitim atmosferi ile güzel İzmir’imizin yükseköğretimdeki öncü kuruluşu ve gülen yüzü olacaktır. Eğitimde toplam kalite anlayışı ile yürütülecek eğitim programlarının yanı sıra sportif, sanatsal ve kültürel olanaklarla birlikte mesleki yeterlilikler açısından ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne farklı bir yaklaşım benimsenecektir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi, 20.08.2016 tarih ve 6745 numaralı kanun ile kurulmuş olup 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ek 169. Madde ile bünyesinde 5 Fakülte (Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık ile Sağlık Bilimleri Fakülteleri), 3 Yüksekokul (Meslek, Adalet Meslek ve Yabancı Diller Yüksekokulları) ile 3 Enstitüden (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri) oluşmaktadır. Ayrıca, 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 26.03.2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı kararname ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi 30 kontenjan verilerek fakültelerimiz arasına eklenmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın 29.08.2017 tarih ve 2017/51 sayılı kararı ile Üniversitemiz Rektörlüğüne atanmış ve 11.09.2017 tarihinde görevine başlamıştır.

Üniversitemiz, KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi’ne ait yerleşke üzerinde yeni bir vizyon ile Devlet Üniversitesi olarak kurulmuştur. Menemen ilçesi seyrek beldesinde bulunan yerleşkenin devir alınarak gerekli bakım ve onarımların yapılmasından sonra tüm idari ve akademik teşkilatlanmalar tamamlanmış olup sonrasında ise 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılına 800 öğrenci alınarak başlanmıştır.

Öncelikli olarak bu misyonu üstlenen üniversitemiz, yapılanmasını tamamladıktan sonra gerek akademik ve idari kadrosu gerekse ülkemiz gençliğine sunacağı farklı eğitim atmosferi ile güzel İzmir’imizin yükseköğretimdeki öncü kuruluşu ve gülen yüzü olacaktır. Toplam kalite anlayışı ile yürütülecek eğitim programlarının yanı sıra öğrencilerine sunacağı sportif, sanatsal ve kültürel olanaklar sayesinde mesleki yeterlilikler açısından ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne farklı bir yaklaşım ile önemli katkıda bulunacaktır.

Son olarak yine üniversitemizin bünyesinde oluşturulacak Teknokentlerde özellikle sağlık ve biyoteknoloji temalı ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte Ar-Ge çalışmaları da yürütülecek, orta vadede Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin de açılmasıyla sağlık alanının her alanında katma değer yaratılması sağlanacaktır.

Bu vesileyle kuruluş aşamasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM Başkanımız ve YÖK Başkanımız olmak üzere tüm İzmir halkına ve yerel yöneticilerine, ayrıca kıymetli medya mensuplarımıza içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.