Teknokent ve Biyoteknoloji Temalı AR-GE Çalışmaları Yürütecek YENİ BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Home / MEVZUAT

YÖNETMELİKLER

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kariyer Merkezi Yönetmeliği

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Kütüphane Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

Mazeretlerin Kabulüne ve Mazeret Sınavlarının Yürütülmesine İlişkin Yönerge

Önlisans ve Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Lisans ve Lisansüstü Programları İçin Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

Stüdyo Laboratuvar ve Teknik Ekipman Yönergesi

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Özel Öğrenci Yönergesi

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Lisans Programları İçin Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönergesi

Öğrenci ve Personel Yemek Hizmetleri İşleyiş Yönergesi

Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Mediko Sosyal Hizmetler Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

İktisadi İşletmeler Yönergesi 

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi

İç Denetim Yönergesi

Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesi

İmza Yetkilileri Yönergesi

Kütüphane Yönergesi

Araç Kullanım Yönergesi

Dış İlişkiler Birimi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi