Teknokent ve Biyoteknoloji Temalı AR-GE Çalışmaları Yürütecek YENİ BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Home / FAKÜLTE İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

13b-4 Madde İle Görevlendirme İşlemleri

31. Madde İle Görevlendirme İşlemleri

35. Madde Uyarınca Görevlendirme İşlemleri

39. Madde Görevlendirme İşlemleri
40_b Görevlendirme İşlemleri
Aday Memurun Asalet Tasdik İşlemleri
Akademik Danışmanlık İşlemleri
Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama İşlemleri
Arşiv İşlemleri
Ayniyat Sarf Malzeme Talep İşlemleri
Başarı Notları İlanı İşlemleri
Bilirkişi Görevlendirme İşlemleri
BİMER Bilgi Edinme İşlemleri
Bitirme Ödevi İşlemleri
Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması İşlemleri
Bölüm-Anabilim Dalı Kurulu İşlemleri
Bölüme Öğrenci Alınması İşlemleri
Burs İşlemleri
Bütçe Hazırlama İşlemleri
Değişim Programları İşlemleri (Erasmus, Farabi, Mevlana)
Dekan - Fakülte Sekreteri Onayı İşlemleri
Dekanlığa vekalet
Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İşlemleri
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri
Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi İşlemleri
Disiplin Kurulu İşlemleri
Eğitim-Öğretim Planının Güncellenmesi İşlemi
Fakülte Kurulu İşlemleri
Fakülte Sekreterine vekalet
Gelen Evrak İşlemleri
Giden Evrak İşlemleri
Görev Yollukları İşlemleri
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İşlemleri
Hizmet İçi Eğitim, Toplantı vb.Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İşlemleri
İşe Başlamada Gerekli Yapılacak İşlemler
İşten Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler
Kayıt Dondurma İşlemleri
Kayıt Sildirme İşlemleri
Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci İşlemleri
KYK dan Burs ve Katkı Kredisi Alan Öğrencilerin Öğrenim Durumu Takip İşlemleri
Mal Bildirimi İşlemleri
Mal Teslim Alma İşlemleri
Mazeret İzni İşlemleri
Mazeret Sınavı İşlemleri
Muayene Kabul Komisyonu İşlemleri
Öğrenci Disiplin İşlemleri
Öğrenci Kontenjan Belirleme İşlemleri
Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri
Öğretim Elemanı Ders Telafi İşlemleri
Öğretim Yardımcıları Görev Süresi Uzatımı İşlemleri
Özlük Dosyası İade İşlemleri
Resmi Yazışmalar
Sınav Programları İşlemleri
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Staj İşlemleri
Stratejik Plan Hazırlama
Stratejik Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Taşınır Giriş ve Tüketim Çıkış İşlemleri
Yıllık İzin Alma