Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle İş Birliği Protokolü

Home / Haberler / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle İş Birliği Protokolü

İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş ile Coğrafî Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü arasında her türlü coğrafi verinin Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Portalı (UCBS-P) üzerinden paylaşılmasını ve tarafların ihtiyaç duyacağı her türlü verinin temin edilmesine yönelik veri erişimi, paylaşımı ve kullanımı ile ortak proje yapımı hususunda iş birliği protokolü imzalandı. Protokol bilimsel araştırma ve projelerle üretilen her türlü coğrafî veririn iki kurum arasında paylaşılması, işlenmesi ve geliştirilmesi konularını kapsıyor. Bu doğrultuda, Üniversitenin ortaya çıkardığı coğrafî bilgiler, Genel Müdürlüğün yönettiği bir bilgi işlem veri tabanı olan Ulusal Coğrafî Bilgi Sistemi Portalı’na (UCBS-P) yüklenecek. Portal, sisteme veri girişi yapan kurumların, başka kurumlar tarafından paylaşılan verilere de ücretsiz bir şekilde erişmesine olanak sağlıyor. Bu sayede, Üniversite, portal üzerinden Türkiye genelinde elde edilen bütün coğrafî bilgilere ulaşarak, bu bilgileri bilimsel araştırma, proje ve tez çalışmalarında kullanma şansına sahip olacak. Söz konusu protokol ile paylaşıma açılan UCBS-P’deki verilerin İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesinde yapılan bilimsel araştırmalara yönelik proje çalışmalarına ve öğrencilerin lisans/lisansüstü tez çalışmalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.