Teknokent ve Biyoteknoloji Temalı AR-GE Çalışmaları Yürütecek YENİ BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Home / AKADEMİK PERSONEL
Rektör

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ

Lisans Mezuniyeti: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık: Gaziantep Üniversitesi, 1990 – 1993 Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon, Sağlık Turizmi, Mikrobiyota

İletişim: 0 232 493 00 00

E-Posta: mustafa.berktas@bakircay.edu.tr

Rektör_Yardımcı

Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E., İşletme Bölümü

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E., İşletme Bölümü / Universitaet Hamburg / VBL

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Yönetim ve Nörobilim, Kalite Yönetimi, Liderlik ve Karar Verme, Sağlık Yönetimi

İletişim: 0 232 493 00 00

E-Posta: tuncer.asunakutlu@bakircay.edu.tr

Ahmet Hoca

Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU

Lisans: Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık: İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH / Göğüs Hastalıkları

Araştırma Alanları: Akciğer Kanseri

İletişim: 0 232 493 00 00

E-Posta: ahmet.erbaycu@bakircay.edu.tr

Şermin_TAĞIL_FEF

Prof. Dr. Şermin TAĞIL

Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü (Fiziki Coğrafya)

Doktora: Ankara Üniversitesi , Coğrafya Bölümü (Fiziki Coğrafya ABD)

Araştırma Alanları: Peyzaj Ekolojisi, Sosyo-Ekolojik Sistemler, Arazi Değişim Bilimi, Ekolojik Modelleme,Jeo-istatistik, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama

İletişim (Dâhili Telefon): 1206

E-Posta: sermin.tagil@bakircay.edu.tr

RECAİ HOCA

Prof. Dr. Recai COŞKUN

Lisans: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

Yüksek Lisans: Warwick University, School of Business

Doktora: Leicester University, Department of Economics

Araştırma Alanları: Yöntembilim, Uluslararası İşletmecilik ve Yatırımlar, Yönetim ve Örgüt, Stratejik Yönetim, Bilim Felsefesi

İletişim (Dâhili Telefon): 1209

E-Posta: recai.coskun@bakircay.edu.tr

Prof. Dr. Ebru TURHAN 

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık: Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Araştırma Alanları
Epidemiyoloji, Yaşlı Sağlığı, Kronik Hastalıklar, Ruh Sağlığı, Yaşam Kalitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği

İletişim (Dâhili Telefon): 1214

E-Posta: ebru.turhan@bakircay.edu.tr

IMG_4398

Prof. Dr. Yeşim BAKAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Araştırma Alanları: Lenfödem ve Rehabilitasyonu, Kanser Rehabilitasyonu, Venöz Hastalıklarda Rehabilitasyon, Manuel Lenf Drenajı, Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi

İletişim (Dâhili Telefon): 1210

E-Posta: yesim.bakar@bakircay.edu.tr

ermancoşkun

Prof. Dr. Erman COŞKUN

Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Accounting and Auditing

Pace University New York, MBA in Quantitative Methods 

Rensselaer Polytechnic Institute New York, Industrial and Management Engineering

Doktora: Rensselaer Polytechnic Institute New York, Engineering Science Information Systems

Araştırma Alanları: University Analytics, ICT Utilization Level and  Entrepreneurship Orientation, ICT and Innovativeness, Business Analytics, Business Intelligence, Digital Divide, ICT usage in SMEs, Digital divide and measurement, Credit Risk Determination Decision Support System, Traffic Accident Analysis, Traffic Information Systems, Enterprise Resource Planning Success Factors and Applications, Information Systems Applications in Logistic firms, Teaching Information Systems in Business Schools and IS Curriculum Development, Emergency Response and Crisis Management IS, Logistics and Supply Chain Performance Measurement, Disaster Vulnerability Calculations Transportation Management, SME performance, SME ERP

İletişim (Dâhili Telefon): 

E-Posta: erman.coskun@bakircay.edu.tr

DenizTurselEliiyi

Prof. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Araştırma Alanları: Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon, Çizelgeleme ve Rotalama Problemleri, Konteyner Limanı Operasyonları Yönetimi, Nesnelerin İnternetinde Çizelgeleme

İletişim (Dâhili Telefon): 1251

E-Posta: deniz.eliiyi@bakircay.edu.tr

10.Ahmet TALİMCİLER

Prof. Dr. Ahmet TALİMCİLER

Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Sosyoloji Metodoloji Anabilim Dalı

Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Sosyoloji Metodoloji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Spor Sosyolojisi, Gündelik Hayat Sosyolojisi, Popüler Kültür, İletişim Sosyolojisi

İletişim (Dahili): 1255

E-Posta: ahmet.talimciler@bakircay.edu.tr

11.Sezgin KIZILÇELİK

Prof. Dr. Sezgin KIZILÇELİK

Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Araştırma Alanları: Yerli Sosyoloji, Sosyoloji Tarihi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri

İletişim (Dahili): 1258

E-Posta: sezgin.kizilcelik@bakircay.edu.tr

Genel_Sekreter

Doç. Dr. Kadir HIZIROĞLU

Lisans: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Doktora: University of Manchester, İşletme Yönetimi

Araştırma Alanları: İş Zekası, Müşteri Analitiği, Esnek Hesaplama İşletme Uygulamaları

İletişim: 0 232 493 00 00

E-Posta: kadir.hiziroglu@bakircay.edu.tr

vedat acar

Doç. Dr. Vedat ACAR

Lisans: Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, S.B.E., İşletme/Muhasebe-Finansman

Doktora: Gazi Üniversitesi, S.B.E,. İşletme/Muhasebe-Finansman

Araştırma Alanları: Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Vergi Mevzuatı, Şirket Birleşmeleri

İletişim (Dâhili Telefon): 1212

E-Posta: vedat.acar@bakircay.edu.tr

Umut Sanem Çitçi

Doç. Dr. Umut Sanem ÇİTÇİ

Lisans: Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Lisans (Çift Anadal)
: Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: 
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme 

Doktora:
 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme 

İletişim (Dâhili Telefon): 
1219

E-Posta: 
umutsanem.citci@bakircay.edu.tr

SGson

Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ

Lisans: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr. Teknolojileri 

Yüksek Lisans: 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Ens.,

Doktora:
 Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ens., 

Araştırma Alanları: Siber Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Teknoloji, Teknolojinin Beyin ve Davranış Üzerindeki Etkileri, Teknoloji Bağımlılıkları, İnternet Bağımlılığı, Dijital Oyun Bağımlılığı, Sosyal Medya Psikolojisi, Okul Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Teknolojinin Güvenli/Bilinçli Kullanımı ve Entegrasyonu, Psikometri

İletişim (Dâhili Telefon): 1223  

E-Posta:
selim.gunuc@bakircay.edu.tr

YÜKSEL YILDIRIM

Doç. Dr. Yüksel YILDIRIM

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Araştırma Alanları: Osmanlı Toplum Yapısı ve Kimliği, Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Din Sosyolojisi

İletişim (Dâhili Telefon): 1216

E-Posta: yuksel.yildirim@bakircay.edu.tr

ÖZGE TÜZÜN ÖZMEN

Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN

Lisans: Gazi Üniversitesi , Fizik Bölümü

Yüksek Lisans: Muğla Üniversitesi , Fizik Bölümü

Doktora: Universite de Strasbourg, Stasbourg, Fransa, Fizik Mühendisliği

Araştırma Alanları: -Fotovoltaik Panellerden Elektrik Enerjisi Üretimi
-Silisyum Tabanlı Güneş Pillerinin Üretimi ve Karakterizasyonu             -Organik Tabanlı Güneş Pillerinin Üretimi ve Karakterizasyonu 
-İnce Film Yarıiletken Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu         -Yapısal (SEM, TEM, Optik mikroskop, EBSD), Optiksel (Raman ve UV/VIS/NIR Spektroskopileri, XRD) ve Elektriksel (Hall Etkisi, Akım- Voltaj ve Kapasitans-Voltaj) Analizler

İletişim (Dâhili Telefon): 1233

E-Posta: ozge.ozmen@bakircay.edu.tr

Sezer Boşkuş Kahyaoğlu

Doç. Dr. Sezer KAHYAOĞLU

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: The University of Sheffield, Management School, Money Banking & Finance, UK

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Bölümü

Araştırma Alanları: Finansal Risk Yönetimi, Finansal Zaman Serisi Tahmin ve Modelleme Teknikleri, Bankacılık, Blok Zinciri Teknolojileri

İletişim (Dâhili Telefon): 1239

E-Posta: sezer.bozkus@bakircay.edu.tr

18.Çağrı ERYILMAZ

Doç. Dr. Çağrı ERYILMAZ

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Antropoloji

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji

Araştırma Alanları: Çevre Sosyolojisi, Toplumsal Hareketler, İletişim Sosyolojisi, İçerik Analizi

İletişim (Dahili Telefon): 1244

E-Posta: cagri.eryilmaz@bakircay.edu.tr

Doç. Dr. Müge KARACAL

Lisans: Marmara University, Department of Economics (B.A.)

Yüksek Lisans: University of Wisconsin-Milwaukee, Department of Economics (M.A.)

Doktora: University of Wisconsin-Milwaukee, Department of Economics (Ph.D.)

Araştırma Alanları: Growth and Development Economics, Monetary and Financial Economics

İletişim (Dâhili Telefon):1231 

E-Posta: muge.karacal@bakircay.edu.tr

Cumhur_Boyacioglu

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur BOYACIOĞLU

Lisans: Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora:  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Topluluğu Hukuku, Rekabet Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku)

İletişim (Dahili Telefon): 1201

E-Posta: cumhur.boyacioglu@bakircay.edu.tr

tuğbaeliftoprak

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Elif TOPRAK

Lisans: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi

Doktora: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi

Araştırma Alanları: Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme; Psikodilbilim; Bilişsel Psikometrik Modelleme; Eğitimde Yapay Zeka

İletişim (Dâhili Telefon): 1207

E-Posta: toprak@bakircay.edu.tr

SEVDA YAŞAR COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi Sevda Yaşar COŞKUN

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Hukuk ve Ekonomi, Rekabet Hukuku, İktisat Okulları

İletişim (Dâhili Telefon): 1208

E-Posta: sevdayasar.coskun@bakircay.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kader MERT

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği

Doktora: Marmara Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği

Araştırma Alanları: Dezavantajlı gruplar, Sokakta çalışan çocuklar, Okul sağlığı, Yaşlı sağlığı, Kalitatif araştırmalar

İletişim (Dâhili Telefon): 1205

E-Posta: kader.mert@bakircay.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZTÜRK

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme

Yüksek Lisans: London School of Economics and Political Science, Kamu Politikası ve Yönetimi

Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon 

Araştırma Alanları: Örgüt Kuramı, Kurumsal Kuram, Nitel Araştırma Yöntemleri

İletişim (Dahili Telefon): 1211

E-Posta: deniz.ozturk@bakircay.edu.tr

Bahar Demirtürk Bitim

Dr. Öğr. Üyesi Bahar DEMİRTÜRK BİTİM

Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı

Doktora: Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı Cebir ve Sayılar Teorisi Bilim Dalı

Araştırma Alanları: Diophantine Denklemleri, Sayı dizilerinin kombinatorik özellikleri ve bazı uygulamaları, Kuaterniyonlar, Logaritmik Yöntem

İletişim (Dâhili Telefon): 1213

E-Posta: bahar.demirturk@bakircay.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şevki DANACIOĞLU

Lisans: Balıkesir Üniversitesi, Coğrafya Bölümü

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Coğrafya Bilgi Sistemleri Bölümü

Doktora: Balıkesir Üniversitesi, Coğrafya / Fiziki Coğrafya

Araştırma Alanları: Ekolojik Risk, Risk Karakterizasyonu, Ekosistem Modelleme, Havza Yönetimi, Mekânsal Analizler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama

İletişim (Dâhili Telefon): 1215

E-Posta: sevki.danacioglu@bakircay.edu.tr

fatih_sunbul_foto

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SÜNBÜL

Lisans: Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği 

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Jeofizik Mühendisliği

Doktora: Ulster Üniversitesi, Coğrafya ve Çevre Bilimleri

Araştırma Alanları: Depremsellik, Litosfer-Astenosfer Modelleme, Elastik-Viskoelastik Gerilme Analizi, Uzaktan Algılama, GPS Deformasyon Analizi, Yapay Sinir Ağları, Istatistik, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Arkeolojik Araştırmalar, Yerfiziği, Coulomb Gerilme Analizi

İletişim (Dâhili Telefon): 1217 / 1225

E-Posta: fatih.sunbul@bakircay.edu.tr

yildiz,foto

Dr. Öğr. Üyesi Orkun YILDIZ

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., İşletme Bölümü

Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., İşletme

Araştırma Alanları: İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Özel ve Kamu Kuruluşlarında Dijital Transformasyonu, Teknoloji Yayılımı ve Adaptasyonu, Kurumsal Kaynak Planlaması Dizaynı ve Adaptasyonu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanıcılarında Değer Tahribatı, Akıllı Servisler, İnovasyon ve Girişimcilik, Mobil Servisler ve Ticaret, Sosyal Medya Analiz

İletişim (Dâhili Telefon): 1218

E-Posta: orkun.yildiz@bakircay.edu.tr

OĞUZ EMRAH TURGUT

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Emrah TURGUT 

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Enerji Anabilim Dalı

Doktora: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Enerji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Termodinamik, Isı ve Kütle Transferi, Optimizasyon algoritmaları, Sayısal yöntemler

İletişim (Dâhili Telefon): 1224

E-Posta: oguzemrah.turgut@bakircay.edu.tr    

ASLI DOLU
 
Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü
 
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı
 
Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı
 
Araştırma Alanları: Matematiksel İktisat, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Eğitim Ekonomisi, Gelir ve Ücret Eşitsizliği
 
İletişim (Dâhili Telefon): 1229
 
E-Posta: asli.dolu@bakircay.edu.tr 
ZEYNEP KÖYLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KÖYLÜ

Lisans: Ege Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi (MA TEFL, burslu)

Doktora: The University of South Florida, College of Arts and Sciences and College of Education, Second Language Acquisition and Instructional Technology (İkinci Dil Edinimi ve Öğretim Teknolojisi, Fulbright burslusu)

Araştırma Alanları: Uygulamalı Dilbilim (Applied Linguistics), Derlem Dilbilim ve Öğrenir Derlem Çalışmaları (Corpus Linguistics, Learner Corpus Research) Değişim programlarının dil gelişimine etkileri (Study Abroad), Ortak dil olarak İngilizce (English as a Lingua Franca), Teknoloji destekli dil ve kelime bilgisi eğitimi (CALL and TELL), ve İçerik ve dil Entegreli Öğrenme (CLIL)

Dahili Telefon: 1226

E-Posta: zeynep.koylu@bakircay.edu.tr

ALİYE OKGÜN ALCAN
 
Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu
 
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı
 
Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
 
Araştırma Alanları: Enfeksiyon Kontrolü, Kritik Hasta Bakımı, Ameliyathane Hemşireliği
 
İletişim (Dâhili Telefon): 1242
 
E-Posta: aliye.alcan@bakircay.edu.tr 
ELİF GÜNAY İSMAİLOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNAY İSMAİLOĞLU

Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu.

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Periferal intravenöz girişim, beceri eğitimi, enjeksiyon uygulamaları, sanal simülasyon.

İletişim (Dâhili Telefon): 1241

E-Posta: elif.ismailoglu@bakircay.edu.tr

MUSTAFA BERKAN BİÇER

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berkan BİÇER

Lisans: Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans: Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktora: Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Mikroşerit Antenlerin Tasarım ve Optimizasyonu, Radar Tabanlı Görüntüleme, Meme Kanserinin Mikrodalga Görüntülenmesi, Yapay Zeka Optimizasyon Teknikleri ve Yapay Sinir Ağlarının Mühendislik Problemlerine Uygulanması

İletişim: 0 232 493 00 00 – 1237

E-Posta: mustafa.bicer@bakircay.edu.tr

EDA ACARA

Dr. Öğr. Üyesi Eda ACARA 

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Yüksek Lisans: St. Mary’s Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları

Doktora: Queen’s Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Bölümü

Araştırma Alanları: Kentsel ve Kırsal Politika, Planlama ve Coğrafya, Çevre Coğrafyası, Feminist Coğrafya, Disiplinlerarası Mekânsal Metodolojiler

İletişim (Dâhili Telefon): 1243 

E-Posta: eda.acara@bakircay.edu.tr

TUĞBA YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü                                                                    

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü

Araştırma Alanları: Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Psikopatoloji, Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kişilik, Sosyal Destek, Psinema.                                                                                                                                                                                                            İletişim: 0 232 493 00 00 -1240

E-Posta: tugba.yilmaz@bakircay.edu.tr

HUNAİDA AWWAD

Dr. Öğr. Üyesi Hunaida AWWAD

Lisans: University of Jordan, School of Science, Computer Science Department

Yüksek Lisans: New York Institute of Technology (NYiT), School of Management, Master of Business Administration (M.B.A) with concentration in Management Information Systems (MIS)

Doktora: Dokuz Eylul University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Computer Engineering

Araştırma Alanları: Information Retrieval, Text Mining, Sentiment Analysis, NLP Tools

İletişim (Dâhili Telefon): 1230

E-Posta: hunaida.awwad@bakircay.edu.tr

39. Gaye SOLMAZER

Dr. Öğr. Üyesi Gaye SOLMAZER

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji

Araştırma Alanları: Sosyal Biliş, Kurgulama Seviyesi Teorisi, Benlik, Öz-şefkat, Öz-motivasyon, Performans Geribildirimi, Kültür ve Kültürler Arası Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Trafik ve Ulaşım Psikolojisi, Emniyet Kemeri ve Çocuk Oto Koltuğu Kullanımı, Tutum Değişimi

İletişim (Dâhili Telefon): 1236 

E-Posta: gaye.solmazer@bakircay.edu.tr

40.Selin ATALAY

Dr. Öğr. Üyesi Selin ATALAY

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Yüksek Lisansİzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Araştırma Alanları: Çalışma Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Edebiyat Sosyolojisi, Yükseköğretim, Teknoloji ve Toplum, Toplumsal Cinsiyet

İletişim (Dâhili Telefon): 1247

E-Posta: selin.atalay@bakircay.edu.tr

WhatsApp Image 2019-05-15 at 15.28.54

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ARIBAŞ

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Yüksek LisansHacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Programı

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Programı

Araştırma Alanları: Erişkin ve Pediatrik Göğüs Hastalıklarında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Yoğun Bakımda Rehabilitasyon, Hematolojik Malignitelerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

İletişim (Dâhili Telefon): 1246

E-Posta: zeynep.aribas@bakircay.edu.tr

Emine_Çetin_Aslan

Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇETİN ASLAN

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu (2007)

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı (2011)

Doktora: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı (2017)

Araştırma Alanları: Sağlık Kurumları Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Hizmetleri Finansmanı

İletişim (Dâhili Telefon): 1249

E-Posta: emine.aslan@bakircay.edu.tr

seda

Dr. Öğr. Üyesi Seda KUMRU

Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumaları Yönetimi Anabilim Dalı

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Sağlık Politikaları, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Kalite

İletişim (Dâhili Telefon): 1250

E-Posta: seda.kumru@bakircay.edu.tr

44.Serpil ÇETİN

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÇETİN

Lisans: Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü (2002)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Doktora: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Kadın Sağlığı, Cinsel Sağlık, Kadın Kalp Sağlığı, Yaşlılık

İletişim (Dâhili Telefon):1257

E-Posta: serpil.cetin@bakircay.edu.tr

 

Asrın_Nalbant

Dr. Öğr. Üyesi Asrın NALBANT

Lisans: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi

Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı

Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı 

Araştırma Alanları: Karaciğer Anatomisi, Nöroanatomi, Fetal Gelişim, Mikroanatomi

İletişim (Dâhili Telefon): 1256

E-Posta: asrin.nalbant@bakircay.edu.tr

Serhat_Peker

Dr. Öğr. Üyesi Serhat PEKER

Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 

Lisans (ÇAP/Double Major): İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme 

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri 

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri

Araştırma Alanları: Yazılım Mühendisliği, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Müşteri Analitiği 

İletişim (Dâhili Telefon): 1252

E-Posta: serhat.peker@bakircay.edu.tr

47.Sel ÖZCAN TATARİ

Dr. Öğr. Üyesi Sel ÖZCAN TATARİ

Lisans: Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Doktora: Yaşar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Araştırma Alanları: Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu, Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, Matematiksel Modelleme, Sezgisel Yöntemler

İletişim: 1254

E-Posta: sel.tatari@bakircay.edu.tr

Öğr.Gör. Ali Osman YILDIRIM

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Yüksek Lisans: 

Doktora: 

Araştırma Alanları: Yazılım Proje Yönetimi, Veritabanı sistemleri tasarımı ve yönetimi, SQL Server, Oracle, PostgreSQL , SQL, T-SQL, PL/SQL script dilleri, Veri ambarı ve BI çalışmaları, ETL, Cluster Yapıların Tasarımı, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemleri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri

İletişim (Dahili Telefon): 1121  

E-Posta: aliosman.yildirim@bakircay.edu.tr

Öğr.Gör. Füruzan ONDÖRTOĞLU

Lisans: Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İnsan Kaynakları Yönetimi)

Doktora: 

Araştırma Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, Motivasyon, İş Tatmini, İş Yaşamında Kuşaklar

İletişim (Dâhili Telefon): 1131

E-Posta: furuzan.ondortoglu@bakircay.edu.tr 

Öğr.Gör. Semih BİTİM

Lisans: Ankara Üniversitesi, Matematik

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi, İşletme

Doktora: –

Araştırma Alanları: Sistem Yönetimi, Bulut Bilişim

İletişim (Dâhili Telefon): 1122

E-Posta: semih.bitim@bakircay.edu.tr

Öğr.Gör. Mustafa Erdi ÇELEBİ

Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Medya ve İletişim

Yüksek Lisans: University of Leicester (UK), School of Media and Communication, New Media and Society (MA)

Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İletişim Araştırmaları (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Sosyal Medya Çalışmaları, Sosyal Medya ve Habercilik İlişkisi, Medya Kurumlarının Yönetimi, Medya Kurumlarının Kredibilitesi

İletişim (Dâhili Telefon): 1177

E-Posta: mustafaerdi.celebi@bakircay.edu.tr

ZÜBEYİR SAVAŞ
Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2015 – Halen)
Araştırma Alanları: Edebiyat Teorisi, Eleştiri Kuramları, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları
İletişim (Dâhili Telefon): 1222
E-Posta: zubeyir.savas@bakircay.edu.tr
Feride Güner Atak

Öğr.Gör. Ferdiye Güner ATAK

Lisans Mezuniyeti: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi

Doktora Mezuniyeti: –

Araştırma Alanları: İngilizce Eğitimi; Dil Edinimi ve Öğretimi;  İkinci Dil Öğretim Yöntemleri ;Dil Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı 

İletişim (Dâhili Telefon): 1221

E-Posta: ferdiyeguner.atak@bakircay.edu.tr

DENİZ KARABAŞ

Öğr.Gör. Deniz KARABAŞ

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 

Doktora:

Araştırma Alanları: Yazılım Geliştirme Metodolojileri,Veritabanı sistemleri tasarımı ,Tahminleme Algoritmaları,Veri Madenciliği

İletişim (Dahili Telefon): 1114  

E-Posta: deniz.karabas@bakircay.edu.tr

MARİAM SHAKİR

Öğr.Gör. Mariam SHAKIR 

Lisans: The University of Peshawar, Pakistan      Bachelor of Arts in English Literature and Law

Yüksek Lisans: Faculty of English (Graduate Studies), National University of Modern Languages (NUML), Pakistan Masters in English Linguistics and Literature 

Doktora: –

Araştırma Alanları: Applied linguistics-second language acquisition (SLA) -Bilingualism -Latin American literature (More specifically the works of Gabriel Garcia Marquez) -Literary linguistics                            -Sociolinguistics (Language variation and change) -Pragmatics

İletişim (Dâhili Telefon): 1227

E-Posta: mariam.shakir@bakircay.edu.tr

56.Ourania ARETA

Öğr.Gör. Ourania Areta

Lisans: Natural Resources Management and Agricultural Engineering, Agricultural University of Athens, Greece

Yüksek Lisans: Food Quality Management, Salford University-Business School, Manchester, UK 

Doktora: Production Management and Marketing, Business School, Sakarya University, Turkey (Ongoing)

Araştırma Alanları: Quality Management Principles and Process, Operational Management and Process Control, Supply Chain Management, Business Performance

İletişim (Dâhili Telefon): 1248 

E-Posta: ourania.areta@bakircay.edu.tr

WhatsApp Image 2019-05-15 at 15.29.56

Öğr. Gör. Bahar Taşar

Lisans: Yaşar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Yüksek Lisans: Yaşar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Doktora: Ege Üniversitesi, İşletme/Pazarlama (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Pazarlamada Sayısal Yöntemler

İletişim (Dâhili Telefon): 1189

E-Posta: bahar.tasar@bakircay.edu.tr

58.Alper TUĞRAL

Öğr. Gör. Alper TUĞRAL

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yüksek Lisans: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doktora: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Halen)

Araştırma Alanları: Lenfödem ve Rehabilitasyonu, Onkolojik Rehabilitasyon, Venöz Hastalıklarda Rehabilitasyon, Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi, Yutma bozuklukları ve rehabilitasyonu.

İletişim (Dâhili Telefon): 1259

E-Posta: alper.tugral@bakircay.edu.tr

59.Hüseyin Mert ARSLAN

Arş. Gör. Hüseyin Mert ARSLAN
Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü (Şehir Planlama)

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Beşerî ve İktisadi Coğrafya) (2018 – Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Göç Ekonomisi, Ekonomik Coğrafya, Coğrafya ve Planlama, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Kent Ekonomisi, Kentsel Sürdürülebilirlik

İletişim (Dâhili Telefon): 1260

E-Posta: mert.arslan@bakircay.edu.tr

61.Müge DEVEOĞLU

Arş. Gör. Müge DEVEOĞLU

Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Sosyoloji Bölümü (İngilizce)

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Sosyoloji (2018- devam ediyor)

Araştırma Alanları: Toplumsal Cinsiyet, Yaşlılık Sosyolojisi, Aile

Sosyolojisi

İletişim (Dâhili Telefon): 1268

E-Posta: muge.deveoglu@bakircay.edu.tr

64.Cem KÖSEMEN

Arş. Gör. Cem KÖSEMEN

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Güvenlik Protokolleri, Kriptografi, IoT Güvenliği

İletişim: 1262

E-Posta: cem.kosemen@bakircay.edu.tr

60.Elif BARTAN

Arş. Gör. Elif BARTAN

Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Anksiyete Bozuklukları, Kişilik, Stres, Travma

İletişim (Dâhili Telefon): 1261

E-Posta: elif.bartan@bakircay.edu.tr

WhatsApp Image 2019-05-15 at 15.31.06

Arş. Gör. Gözde KAYA

Lisans: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nöroloji Fizyoterapistliği Programı (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Multiple Skleroz ve Rehabilitasyonu, Nörolojik Rehabilitasyon

İletişim (Dâhili Telefon): 1273

E-Posta: gözde.kaya@bakircay.edu.tr

WhatsApp Image 2019-05-15 at 15.31.41

Arş. Gör. Seda ŞAHAN

Lisans: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Yüksek Lisans: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Doktora: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Klinik Okul İş birliği Malpraktis Eğitim Yöntemleri

İletişim: 1272

E-Posta: seda.sahan@bakircay.edu.tr

WhatsApp Image 2019-05-15 at 15.32.02

Arş. Gör. Mustafa ORHAN

Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Sağlık Kurumlarında Maliyet, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Politikaları

İletişim: 1276

E-Posta: m.orhan@bakircay.edu.tr

WhatsApp Image 2019-05-16 at 16.15.59

Arş. Gör. Ekin AKKOL

Lisans: Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Makine Öğrenmesi, Veri Madenciliği, İş Zekâsı, Metin Madenciliği

İletişim (Dâhili Telefon): 1263

E-Posta: ekin.akkol@bakircay.edu.tr

nuri

Arş. Gör. Nuri Aytuğ ERDEMİR

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi- İktisat Bölümü

Yüksek Lisans: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi- Finansal Ekonomi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Ekonomik Kalkınma ve Büyüme, Uluslararası Ekonomi, Finansal Ekonomi.

İletişim: (Dahili Telefon): 1265

E-Posta: nuri.erdemir@bakircay.edu.tr

gökberkl

Arş. Gör. Gökberk BAYRAMOĞLU

Lisans: Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Finansal Yönetim, Finansal Muhasebe.

İletişim: 1264

E-Posta: gokberk.bayramoglu@bakircay.edu.tr

emre

Arş. Gör. Emre BİLGİÇ

Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Yüksek Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon

Araştırma Alanları: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Hizmet İhracatı, İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim: 1266

E-Posta: emre.bilgic@bakircay.edu.tr

WhatsApp Image 2019-05-22 at 16.51.34

Arş. Gör. Zeynep Nur KÖSTEPEN

Lisans: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sistem Dinamiği, Simülasyon, Çok Kriterli Karar Verme

İletişim: 1269

E-Posta: zeynepnur.kostepen@bakircay.edu.tr