Teknokent ve Biyoteknoloji Temalı AR-GE Çalışmaları Yürütecek YENİ BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Home / AKADEMİK PERSONEL
Rektör

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ

Lisans Mezuniyeti: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık: Gaziantep Üniversitesi, 1990 – 1993 Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: 

İletişim: 0 232 493 00 00

E-Posta:

Rektör_Yardımcı

Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU

Lisans Mezuniyeti: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E., İşletme Bölümü

Doktora Mezuniyeti: Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E., İşletme Bölümü / Universitaet Hamburg / VBL

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Yönetim ve Nörobilim, Kalite Yönetimi, Liderlik ve Karar Verme, Sağlık Yönetimi

İletişim: 0 232 493 00 00

E-Posta: tuncer.asunakutlu@bakircay.edu.tr

Ahmet Hoca

Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU

Lisans Mezuniyeti: Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık: İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH / Göğüs Hastalıkları

Araştırma Alanları: Akciğer Kanseri

İletişim: 0 232 493 00 00

E-Posta: ahmet.erbaycu@bakircay.edu.tr

Şermin_TAĞIL_FEF

Prof. Dr. Şermin TAĞIL

Lisans Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü (Fiziki Coğrafya)

Doktora Mezuniyeti: Ankara Üniversitesi , Coğrafya Bölümü (Fiziki Coğrafya ABD)

Araştırma Alanları: Peyzaj Ekolojisi, Sosyo-Ekolojik Sistemler, Arazi Değişim Bilimi, Ekolojik Modelleme,Jeo-istatistik, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama

İletişim (Dâhili Telefon): 1206

E-Posta: sermin.tagil@bakircay.edu.tr

RECAİ HOCA

Prof. Dr. Recai COŞKUN

Lisans Mezuniyeti: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Warwick University, School of Business

Doktora Mezuniyeti: Leicester University, Department of Economics

Araştırma Alanları: Yöntembilim, Uluslararası İşletmecilik ve Yatırımlar, Yönetim ve Örgüt, Stratejik Yönetim, Bilim Felsefesi

İletişim (Dâhili Telefon): 1209

E-Posta: recai.coskun@bakircay.edu.tr

Prof. Dr. Ebru TURHAN 

Lisans Mezuniyeti: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık: Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Araştırma Alanları
Epidemiyoloji, Yaşlı Sağlığı, Kronik Hastalıklar, Ruh Sağlığı, Yaşam Kalitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği

İletişim (Dâhili Telefon): 1214

E-Posta: ebru.turhan@bakircay.edu.tr

IMG_4398

Prof. Dr. Yeşim BAKAR

Lisans Mezuniyeti: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doktora Mezuniyeti: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Araştırma Alanları: Lenfödem ve Rehabilitasyonu, Kanser Rehabilitasyonu, Venöz Hastalıklarda Rehabilitasyon, Manuel Lenf Drenajı, Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi

İletişim (Dâhili Telefon): 1210

E-Posta: yesim.bakar@bakircay.edu.tr

Genel_Sekreter

Doç. Dr. Kadir HIZIROĞLU

Lisans Mezuniyeti: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Doktora Mezuniyeti: University of Manchester, İşletme Yönetimi

Araştırma Alanları: İş Zekası, Müşteri Analitiği, Esnek Hesaplama İşletme Uygulamaları

İletişim: 0 232 493 00 00

E-Posta: kadir.hiziroglu@bakircay.edu.tr

vedat acar

Doç. Dr. Vedat ACAR

Lisans Mezuniyeti: Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Gazi Üniversitesi, S.B.E., İşletme/Muhasebe-Finansman

Doktora Mezuniyeti: Gazi Üniversitesi, S.B.E,. İşletme/Muhasebe-Finansman

Araştırma Alanları: Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Vergi Mevzuatı, Şirket Birleşmeleri

İletişim (Dâhili Telefon): 1212

E-Posta: vedat.acar@bakircay.edu.tr

Umut Sanem Çitçi

Doç. Dr. Umut Sanem ÇİTÇİ

Lisans Mezuniyeti: Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Lisans-Çift Anadal Mezuniyeti
: Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: 
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme 

Doktora Mezuniyeti:
 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme 

İletişim (Dâhili Telefon): 
1219

E-Posta: 
umutsanem.citci@bakircay.edu.tr

SELİM GÜNÜÇ

Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ

Lisans Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr. Teknolojileri 

Yüksek Lisans Mezuniyeti: 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Ens.,

Doktora Mezuniyeti:
 Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ens., 

Araştırma Alanları: Siber Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Teknoloji, Teknolojinin Beyin ve Davranış Üzerindeki Etkileri, Teknoloji Bağımlılıkları, Sosyal Medya Psikolojisi, Çocuk Psikolojisi ve Teknoloji, Teknoloji Entegrasyonu ve Teknolojinin Sağlıklı ve Güvenli Kullanımı, Üniversitelerde Bağlılık, Büyük veri,bilgi ve istatistik, Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme

İletişim (Dâhili Telefon): 1223  

E-Posta:
selim.gunuc@bakircay.edu.tr

ÖZGE TÜZÜN ÖZMEN

Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN

Lisans Mezuniyeti: Gazi Üniversitesi , Fizik Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Muğla Üniversitesi , Fizik Bölümü

Doktora Mezuniyeti: Universite de Strasbourg, Stasbourg, Fransa, Fizik Mühendisliği

Araştırma Alanları: -Fotovoltaik Panellerden Elektrik Enerjisi Üretimi
-Silisyum Tabanlı Güneş Pillerinin Üretimi ve Karakterizasyonu             -Organik Tabanlı Güneş Pillerinin Üretimi ve Karakterizasyonu 
-İnce Film Yarıiletken Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu         -Yapısal (SEM, TEM, Optik mikroskop, EBSD), Optiksel (Raman ve UV/VIS/NIR Spektroskopileri, XRD) ve Elektriksel (Hall Etkisi, Akım- Voltaj ve Kapasitans-Voltaj) Analizler

İletişim (Dâhili Telefon): 1233

E-Posta: ozge.ozmen@bakircay.edu.tr

Cumhur_Boyacioglu

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur BOYACIOĞLU

Lisans Mezuniyeti: Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora Mezuniyeti:  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Topluluğu Hukuku, Rekabet Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku)

İletişim (Dahili Telefon): 1201

E-Posta: cumhur.boyacioglu@bakircay.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Elif TOPRAK

Lisans Mezuniyeti: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi

Doktora: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi

Araştırma Alanları: Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme; Psikodilbilim; Bilişsel Psikometrik Modelleme; Eğitimde Yapay Zeka

İletişim (Dâhili Telefon): 1207

E-Posta: toprak@bakircay.edu.tr

SEVDA YAŞAR COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi Sevda YAŞAR COŞKUN

Lisans Mezuniyeti: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora Mezuniyeti: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Hukuk ve Ekonomi, Rekabet Hukuku, İktisat Okulları

İletişim (Dâhili Telefon): 1208

E-Posta: sevdayasar.coskun@bakircay.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kader MERT

Lisans Mezuniyeti: Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği

Doktora: Marmara Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği

Araştırma Alanları: Dezavantajlı gruplar, Sokakta çalışan çocuklar, Okul sağlığı, Yaşlı sağlığı, Kalitatif araştırmalar

İletişim (Dâhili Telefon): 1205

E-Posta: kader.mert@bakircay.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZTÜRK

Lisans Mezuniyeti: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme

London School of Economics and Political Science, Kamu Politikası ve Yönetimi

Doktora Mezuniyeti: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon 

Araştırma Alanları: Örgüt Kuramı, Kurumsal Kuram, Nitel Araştırma Yöntemleri

İletişim (Dahili Telefon): 1211

E-Posta: deniz.ozturk@bakircay.edu.tr

Bahar Demirtürk Bitim

Dr. Öğr. Üyesi Bahar DEMİRTÜRK BİTİM

Lisans Mezuniyeti: Ankara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı

Doktora Mezuniyeti: Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı Cebir ve Sayılar Teorisi Bilim Dalı

Araştırma Alanları: Diophantine Denklemleri, Sayı dizilerinin kombinatorik özellikleri ve bazı uygulamaları, Kuaterniyonlar, Logaritmik Yöntem

İletişim (Dâhili Telefon): 1213

E-Posta: bahar.demirturk@bakircay.edu.tr

Yuksel_Yildirim

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel YILDIRIM

Lisans Mezuniyeti: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Araştırma Alanları: Osmanlı Toplum Yapısı ve Kimliği, Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Din Sosyolojisi

İletişim (Dâhili Telefon): 1216

E-Posta: yuksel.yildirim@bakircay.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şevki DANACIOĞLU

Lisans Mezuniyeti: Balıkesir Üniversitesi, Coğrafya Bölümü

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Coğrafya Bilgi Sistemleri Bölümü

Doktora Mezuniyeti: Balıkesir Üniversitesi, Coğrafya / Fiziki Coğrafya

Araştırma Alanları: Ekolojik Risk, Risk Karakterizasyonu, Ekosistem Modelleme, Havza Yönetimi, Mekânsal Analizler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama

İletişim (Dâhili Telefon): 1215

E-Posta: sevki.danacioglu@bakircay.edu.tr

Fatih SÜNBÜL güncellenmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SÜNBÜL

Lisans Mezuniyeti: Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği 

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Jeofizik Mühendisliği

Doktora Mezuniyeti: Ulster Üniversitesi, Coğrafya ve Çevre Bilimleri

Araştırma Alanları: Depremsellik, Litosfer-Astenosfer Modelleme, Elastik-Viskoelastik Gerilme Analizi, Uzaktan Algılama, GPS Deformasyon Analizi, Yapay Sinir Ağları, Istatistik, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Arkeolojik Araştırmalar, Yerfiziği, Coulomb Gerilme Analizi

İletişim (Dâhili Telefon): 1217 

E-Posta: fatih.sunbul@bakircay.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Orkun YILDIZ

Lisans Mezuniyeti: Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., İşletme Bölümü

Doktora Mezuniyeti: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., İşletme

Araştırma Alanları: İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Özel ve Kamu Kuruluşlarında Dijital Transformasyonu, Teknoloji Yayılımı ve Adaptasyonu, Kurumsal Kaynak Planlaması Dizaynı ve Adaptasyonu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanıcılarında Değer Tahribatı, Akıllı Servisler, İnovasyon ve Girişimcilik, Mobil Servisler ve Ticaret, Sosyal Medya Analiz

İletişim (Dâhili Telefon): 1218

E-Posta: orkun.yildiz@bakircay.edu.tr

OĞUZ EMRAH TURGUT

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Emrah TURGUT 

Lisans Mezuniyeti: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Enerji Anabilim Dalı

Doktora Mezuniyeti: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Enerji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Termodinamik, Isı ve Kütle Transferi, Optimizasyon algoritmaları, Sayısal yöntemler

İletişim (Dâhili Telefon): 1224

E-Posta: oguzemrah.turgut@bakircay.edu.tr    

ASLI DOLU
 
Lisans Mezuniyeti: Ankara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü
 
Yüksek Lisans Mezuniyeti: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı
 
Doktora Mezuniyeti: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı
 
Araştırma Alanları: Matematiksel İktisat, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Eğitim Ekonomisi, Gelir ve Ücret Eşitsizliği
 
İletişim (Dâhili Telefon): 1229
 
E-Posta: asli.dolu@bakircay.edu.tr 
ZEYNEP KÖYLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KÖYLÜ

Lisans Mezuniyeti: Ege Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi (MA TEFL, burslu)

Doktora: The University of South Florida, College of Arts and Sciences and College of Education, Second Language Acquisition and Instructional Technology (İkinci Dil Edinimi ve Öğretim Teknolojisi, Fulbright burslusu)

Araştırma Alanları: Uygulamalı Dilbilim (Applied Linguistics), Derlem Dilbilim ve Öğrenir Derlem Çalışmaları (Corpus Linguistics, Learner Corpus Research) Değişim programlarının dil gelişimine etkileri (Study Abroad), Ortak dil olarak İngilizce (English as a Lingua Franca), Teknoloji destekli dil ve kelime bilgisi eğitimi (CALL and TELL), ve İçerik ve dil Entegreli Öğrenme (CLIL)

Dahili Telefon: 1226

E-Posta: zeynep.koylu@bakircay.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Müge KARACAL

Lisans Mezuniyeti: Marmara University, Department of Economics (B.A.)

Yüksek Lisans Mezuniyeti: University of Wisconsin-Milwaukee, Department of Economics (M.A.)

Doktora Mezuniyeti: University of Wisconsin-Milwaukee, Department of Economics (Ph.D.)

Araştırma Alanları: Growth and Development Economics, Monetary and Financial Economics

İletişim (Dâhili Telefon):1231 

E-Posta: muge.karacal@bakircay.edu.tr

ALİYE OKGÜN ALCAN
 
Lisans Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu
 
Yüksek Lisans Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı
 
Doktora Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
 
Araştırma Alanları: Enfeksiyon Kontrolü, Kritik Hasta Bakımı, Ameliyathane Hemşireliği
 
İletişim (Dâhili Telefon): 1242
 
E-Posta: aliye.alcan@bakircay.edu.tr 
ELİF GÜNAY İSMAİLOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNAY İSMAİLOĞLU

Lisans Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu.

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Doktora Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Periferal intravenöz girişim, beceri eğitimi, enjeksiyon uygulamaları, sanal simülasyon.

İletişim (Dâhili Telefon): 1241

E-Posta: elif.ismailoglu@bakircay.edu.tr

MUSTAFA BERKAN BİÇER

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berkan BİÇER

Lisans Mezuniyeti: Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktora Mezuniyeti: Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Mikroşerit Antenlerin Tasarım ve Optimizasyonu, Radar Tabanlı Görüntüleme, Meme Kanserinin Mikrodalga Görüntülenmesi, Yapay Zeka Optimizasyon Teknikleri ve Yapay Sinir Ağlarının Mühendislik Problemlerine Uygulanması

İletişim: 0 232 493 00 00 – 1237

E-Posta: mustafa.bicer@bakircay.edu.tr

EDA ACARA

Dr. Öğr. Üyesi Eda ACARA 

Lisans Mezuniyeti: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Yüksek Lisans Mezuniyeti: St. Mary’s Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları

Doktora Mezuniyeti: Queen’s Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Bölümü

Araştırma Alanları: Kentsel ve Kırsal Politika, Planlama ve Coğrafya, Çevre Coğrafyası, Feminist Coğrafya, Disiplinlerarası Mekânsal Metodolojiler

İletişim (Dâhili Telefon): 1243 

E-Posta: eda.acara@bakircay.edu.tr

TUĞBA YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ

Lisans Mezuniyeti: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü                                                                    

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü                                                                                                                                                                   Doktora Mezuniyeti: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü

Araştırma Alanları: Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Psikopatoloji, Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kişilik, Sosyal Destek, Psinema.                                                                                                                                                                                                            İletişim: 0 232 493 00 00 -1240

E-Posta: tugba.yilmaz@bakircay.edu.tr

Sezer Boşkuş Kahyaoğlu

Dr. Öğr.Üyesi Sezer KAHYAOĞLU

Lisans Mezuniyeti: Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: The University of Sheffield, Management School, Money Banking & Finance, UK

Doktora Mezuniyeti: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Bölümü

Araştırma Alanları: Finansal Risk Yönetimi, Finansal Zaman Serisi Tahmin ve Modelleme Teknikleri, Bankacılık, Blok Zinciri Teknolojileri

İletişim (Dâhili Telefon): 1239

E-Posta: sezer.bozkus@bakircay.edu.tr

HUNAİDA AWWAD

Dr. Öğr. Üyesi Hunaida AWWAD

Lisans Mezuniyeti: University of Jordan, School of Science, Computer Science Department

Yüksek Lisans Mezuniyeti: New York Institute of Technology (NYiT), School of Management, Master of Business Administration (M.B.A) with concentration in Management Information Systems (MIS)

Doktora Mezuniyeti: Dokuz Eylul University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Computer Engineering

Araştırma Alanları: Information Retrieval, Text Mining, Sentiment Analysis, NLP Tools

İletişim (Dâhili Telefon): 1230

E-Posta: hunaida.awwad@bakircay.edu.tr

f_s

Dr. Öğr. Üyesi Gaye SOLMAZER

Lisans Mezuniyeti: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Doktora Mezuniyeti: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji

Araştırma Alanları: Sosyal Biliş, Kurgulama Seviyesi Teorisi, Benlik, Öz-şefkat, Öz-motivasyon, Performans Geribildirimi, Kültür ve Kültürler Arası Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Trafik ve Ulaşım Psikolojisi, Emniyet Kemeri ve Çocuk Oto Koltuğu Kullanımı, Tutum Değişimi

İletişim (Dâhili Telefon): 1236 

E-Posta: gaye.solmazer@bakircay.edu.tr

f_s

Dr. Öğr. Üyesi Selin ATALAY

Lisans Mezuniyeti: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Yüksek Lisans Mezuniyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Doktora Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Araştırma Alanları: Çalışma Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Edebiyat Sosyolojisi, Yükseköğretim, Teknoloji ve Toplum, Toplumsal Cinsiyet

İletişim (Dâhili Telefon): 1247

E-Posta: selin.atalay@bakircay.edu.tr

f_s

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ARIBAŞ

Lisans Mezuniyeti: Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Programı

Doktora Mezuniyeti: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Programı

Araştırma Alanları: Erişkin ve Pediatrik Göğüs Hastalıklarında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Yoğun Bakımda Rehabilitasyon, Hematolojik Malignitelerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları

İletişim (Dâhili Telefon): 1246

E-Posta: zeynep.aribas@bakircay.edu.tr

Öğr.Gör. Ali Osman YILDIRIM

Lisans Mezuniyeti: Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Yüksek Lisans Mezuniyeti:

Doktora Mezuniyeti:

Araştırma Alanları: Yazılım Proje Yönetimi, Veritabanı sistemleri tasarımı ve yönetimi, SQL Server, Oracle, PostgreSQL , SQL, T-SQL, PL/SQL script dilleri, Veri ambarı ve BI çalışmaları, ETL, Cluster Yapıların Tasarımı, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemleri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri

İletişim (Dahili Telefon): 1121  

E-Posta: aliosman.yildirim@bakircay.edu.tr

Öğr.Gör. Füruzan ONDÖRTOĞLU

Lisans Mezuniyeti: Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İnsan Kaynakları Yönetimi)

Doktora Mezuniyeti: –

Araştırma Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, Motivasyon, İş Tatmini, İş Yaşamında Kuşaklar

İletişim (Dâhili Telefon): 1131

E-Posta: furuzan.ondortoglu@bakircay.edu.tr

Öğr.Gör. Semih BİTİM

Lisans Mezuniyeti: Ankara Üniversitesi, Matematik

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Sakarya Üniversitesi, İşletme

Doktora Mezuniyeti: –

Araştırma Alanları: Sistem Yönetimi, Bulut Bilişim

İletişim (Dâhili Telefon): 1122

E-Posta: semih.bitim@bakircay.edu.tr

Öğr.Gör. Mustafa Erdi ÇELEBİ

Lisans Mezuniyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Medya ve İletişim

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Leicester Üniversitesi, Yeni Medya ve Toplum

Doktora Mezuniyeti: –

Araştırma Alanları: Sosyal Medya Çalışmaları, Sosyal Medya ve Habercilik İlişkisi, Medya Kurumlarının Yönetimi, Medya Kurumlarının Kredibilitesi

İletişim (Dâhili Telefon): 1177

E-Posta: mustafaerdi.celebi@bakircay.edu.tr

ZÜBEYİR SAVAŞ
Lisans Mezuniyeti: Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Yüksek Lisans Mezuniyeti: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2015 – Halen)
Araştırma Alanları: Edebiyat Teorisi, Eleştiri Kuramları, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları
İletişim (Dâhili Telefon): 1222
E-Posta: zubeyir.savas@bakircay.edu.tr
Feride Güner Atak

Öğr.Gör. Ferdiye Güner ATAK

Lisans Mezuniyeti: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi

Doktora Mezuniyeti: –

Araştırma Alanları: İngilizce Eğitimi; Dil Edinimi ve Öğretimi;  İkinci Dil Öğretim Yöntemleri ;Dil Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı 

İletişim (Dâhili Telefon): 1221

E-Posta: ferdiyeguner.atak@bakircay.edu.tr

DENİZ KARABAŞ

Öğr.Gör. Deniz KARABAŞ

Lisans Mezuniyeti: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 

Doktora Mezuniyeti:

Araştırma Alanları: Yazılım Geliştirme Metodolojileri,Veritabanı sistemleri tasarımı ,Tahminleme Algoritmaları,Veri Madenciliği

İletişim (Dahili Telefon): 1114  

E-Posta: deniz.karabas@bakircay.edu.tr

MARİAM SHAKİR

Öğr.Gör. Mariam SHAKIR 

Lisans Mezuniyeti: The University of Peshawar, Pakistan      Bachelor of Arts in English Literature and Law

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Faculty of English (Graduate Studies), National University of Modern Languages (NUML), Pakistan Masters in English Linguistics and Literature 

Doktora Mezuniyeti: –

Araştırma Alanları: Applied linguistics-second language acquisition (SLA) -Bilingualism -Latin American literature (More specifically the works of Gabriel Garcia Marquez) -Literary linguistics                            -Sociolinguistics (Language variation and change) -Pragmatics

İletişim (Dâhili Telefon): 1227

E-Posta: mariam.shakir@bakircay.edu.tr

Öğr.Gör. Ourania Areta

Lisans Mezuniyeti: Natural Resources Management and Agricultural Engineering, Agricultural University of Athens, Greece

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Food Quality Management, Salford University-Business School, Manchester, UK 

Doktora Mezuniyeti: Production Management and Marketing, Business School, Sakarya University, Turkey (Ongoing)

Araştırma Alanları: Quality Management Principles and Process, Operational Management and Process Control, Supply Chain Management, Business Performance

İletişim (Dâhili Telefon): 1248 

E-Posta: ourania.areta@bakircay.edu.tr