657 4/d Sürekli İşçi Alım İlanı

Home / Duyurular / 657 4/d Sürekli İşçi Alım İlanı

İzmir Bakırçay Ünıversıtesı Rektörlüğü Süreklı İşçi Alım İlanına İş-Kur Üzerinden Başvuru Yapan ve Kura Çekimine Girmeye Hak Kazananların İsim Listesi

Üniversitemiz Birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, İş-Kur Üzerinden başvuru yapıp nihai listelere girmeye hak kazan kişileri gösteren unvanlar ve isim listeleri aşağıdadır.

Güvenlik Görevlisi Listesi için tıklayınız.

Temizlik Görevlisi Listesi için tıklayınız.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kura Tarihi Ve Yeri

  1. Noter huzurunda kura çekimi 23/05/2019 günü saat 10:30 da İzmir Bakırçay Üniversitesi Seyrek Yerleşkesinde (Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen,) yapılacaktır.
  2. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  3. İsteyen adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.