23 Nisan Dünya Kitap Günü

Home / Duyurular / 23 Nisan Dünya Kitap Günü

1995’te UNESCO’nun çağrısı ile 23 Nisan tarihinde Barselona’da toplanan Dünya Yayıncılar Birliği Kongresi’nde bu tarihin her yıl “Dünya Kitap Günü” olarak kutlanması kararlaştırıldı. Bu kararın üzerine her yıl dünyada 100 ülkede milyonlarca insanın katılımıyla Kitap Günü aktiviteleri yapılmakta ve kutlanmaktadır.
Bu kutlamaların amacı kitap okumanın yaygınlaştırılmasını sağlamak, kitabın insan hayatındaki önemini arttırmak, kitap okuma alışkanlığının yerine bilgisayar teknolojilerinin aldığı (cep telefonu, tablet, tv vb.) bir çağda özellikle çocukların ve gençlerin zamanlarının çoğunun bu teknolojilerle geçirmesinin olumsuz etkilerini azaltmaya çalışmaktır. Bu nedenle böyle bir günün anlamı daha da önemli hale gelmiştir.
UNESCO’ nun 23 Nisan tarihini seçmesinin nedeni; Shakespeare, Cervantes gibi birçok ünlü yazarın doğum ya da ölüm günü olmasıdır.
23 Nisan Dünya Kitap Günü’nün kutlanması dünyada kültürler arası kaynaşmayı, etkileşimi farklı kültürel özelliklere sahip toplumların birbirlerini anlama, hoşgörüyü arttırma ve bunun sonucunda da daha barışçıl bir dünyada yaşama şansına sahip olmamızı sağlama gibi bir amacı bulunmaktadır. Cehaletin ve geri kalmışlığın yoğun olduğu ve ülkelerin bu duruma düşmesinin en temel sebeplerinden ilki kitaplardan uzak olmaları ve okuma düzeyinin az olmasıdır.
İslam dininin tebliğcisi olan Peygamberimiz Hz. MUHAMMED (S.A.V)’e vahiy olarak gelen Alak Suresi’nin ilk ayetinin “Oku” (İkra) olması ilmin ve bunun kaynağı olan kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Ülkemizde de 23 Nisan Haftası, 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası “ olarak kabul edildi. 23 Nisan tarihi elbette bizim için daha da anlamlı bir tarih olmaktadır. Çünkü bugün “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak her yıl kutlanmaktadır. Milli bağımsızlığımızın en önemli tarihlerinden birisi olan TBMM’nin açılışıyla birlikte, Milli Mücadelenin kazanılması ve yeni bir devletin oluşmasının dönüm noktası olan bir tarihtir. Bu nedenle ülkemiz 23 nisanda iki ayrı bayramı bir arada yaşamaktadır.
23 Nisan Haftasında okullarda ve kütüphanelerde yapılan etkinliklerle öğrencilerin kitaplarla daha çok tanışması ve okuma sevgisinin kazanılması temel amaç olmaktadır.
Üniversitemizde okuyan öğrencilerimizin kütüphanemizde bulunan binlerce ve çok çeşitli zengin içeriklere sahip kitaplardan en verimli şekilde yararlanması amacı ve gayreti içerisindeyiz. Böylece okuyan, düşünen ve üreten bir gençliğin ortaya çıkması ve bunun neticesinde daha güçlü bir ülke olmamız mümkün olabilecektir.