2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş ( Not Ortalamasına Göre ) Başvuru Şartları

Home / Duyurular / 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş ( Not Ortalamasına Göre ) Başvuru Şartları

2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş ( Not Ortalamasına Göre ) Başvuru Şartları

Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümleri ve “İzmir Bakırçay Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak 2018 – 2019 eğitim – öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş ( Not ortalamasına göre ) ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıda belirlenmiştir.

Genel Hükümler

  1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde diploma programları arasında yapılır.
  2. Yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başarı notlarının kıyaslanmasında dörtlü not sistemi kullanılır. Başvuru yapanlardan başarı notu yüzlük sistemde olanların dörtlü sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği “Dönüştürme Tablosu” kullanılır.
  3. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
  4. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir.
  5. Değerlendirmeler, öğrencilerin genel başarı ortalamalarına göre yapılır. Yapılan sıralamada genel not ortalamalarının eşit olması halinde öğrencilerin kayıt oldukları yıldaki yerleştirmeye esas ÖSYM-YKS  puanları dikkate alınır.

 

Başvuru Evrakları

Not: Başvurular Şahsen veya posta yoluyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından alınacak olup, başvuru tarihinden sonra gelen posta ve başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar Başvurularını, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “Yatay Geçiş Başvuru Formu” nu doldurarak ve form içerisinde istenen belgeler ile birlikte yapacaklardır. Yatay Geçiş Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için tıklayınız.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Başvuru Adresi :

 İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen-İZMİR

İletişim: 0 232 493 00 00 (1119) – (1126)