2018-2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri Hakkında

Home / Duyurular / 2018-2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri Hakkında

Üniversitemiz öğrencilerinin 2018 – 2019 eğitim – öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri ve danışman onayları 11 Şubat 2019 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimizin ders kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacağı için öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sistem tarafından otomatik olarak yapılan ders kayıtlarını kontrol etmeleri, değişiklik taleplerini danışman öğretim elemanlarına iletmeleri gerekmektedir.

07.07.2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10. Maddesinin 3. Fıkrasına göre; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.”

Üniversitemize kayıt tarihi itibarı ile daha önce başka bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olan öğrencilerimizin katkı paylarını 10 Şubat 2019 tarihine kadar VAKIF BANKASININ Bütün Şube Veznelerinden, Vakıf Bank İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden T.C. Kimlik Numaraları ile TR39 0001 5001 5800 7307 6806 74 iban numarasına yatırmaları gerekmektedir. İkinci Üniversite kapsamında öğrenim gören, katkı paylarını ödemeyen öğrencilerimizin ders kayıtları yapılmayacaktır. İzmir Bakırçay Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Katkı Payları Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Üniversitemizin 2018-2019 Bahar Yarıyılı dersleri 11 Şubat 2019 tarihinde başlayacaktır. Bütün öğrencilerimize başarılar dileriz.