BAKIRÇAY'dan Haberler

Erasmus+ KA130 Yükseköğretim Konsorsiyum Ortaklığı Akreditasyonu Başvurumuz Kabul Edildi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Üniversitemizin koordinatör olarak yer aldığı Erasmus+ KA130 Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu başvurumuz “GİRİŞİM İZMİR” toplam 24 başvuru içerisinden kabul edilen 5 proje arasına girmiş ve birinci sırada yer almıştır. Bu konsorsiyum ile İzmir’in köklü üniversiteleri ile yeni kurulan üniversitelerini bir araya getirmek ve bu akademik birlikteliği iş dünyasından paydaşlar ekleyip dinamik ve sürdürülebilir hale getirmek amaçlanmaktadır. İzmir Bakırçay Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nun yer aldığı bu oluşuma iş dünyasından ise Vestel Beyaz Eşya A.Ş. dahil olmuştur.

“Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik”alanında yapılacak olan ve “GİRİŞİM İZMİR” adı altında yürütülecek olan bu projeyi Üniversitemiz konsorsiyum koordinatörü olarak yürütecektir. Konsorsiyum ortağı olan üniversitelerden toplamda 50’ye yakın öğrencinin en az 2 ay süreyle Avrupa'nın farklı ülkelerinde, farklı girişimcilik stajlarını gerçekleştirmeleri ve hareketliliğin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilebilmesi amacıyla toplamda 25’e yakın akademik ve idari personelin ise 5 gün süreyle eğitim alma ve ders verme faaliyetlerinde bulunmaları planlanmaktadır.

Bu vesileyle ülkemizin ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir istihdam politikalarına katkı sağlanması için girişimcilik kültürünün desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı iş fikirlerinin hayata geçirilmesi teşvik edilecektir. Buna yönelik olarak kadın girişimciliğinin desteklenmesi, engelli bireylerin ve diğer dezavantajlı grupların hareketliliğe dahil edilmesi planlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü