BAKIRÇAY'dan Haberler

Supporting Public Education Centers' Educators for Refugee Adaptation- SUPPEC" Projesi Kapanış Konferansı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Erasmus+ programı tarafından desteklenen ve üniversitemizin de partneri olduğu, 2020-1-TR01-KA204-092715  sözleşme numaralı "Supporting Public Education Centers' Educators for Refugee Adaptation- SUPPEC" projesi, Belçika, Sırbistan ve ülkemizden partnerler ve misafirlerin katılımıyla Konya ve Ankara’da gerçekleştirilen Final Konferansları ile tamamlandı.

Üniversitemiz adına proje ekibinde görev alan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Ourania Areta Hızıroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Öztürk ve Arş. Gör. Tahsin Aydoğan’ın katılım gösterdiği konferanslarda, mültecilerin yeni ülkelerinde kent yaşamına adapte olma konusunda yaşadıkları problemlerin, çeşitli sosyal gerilimleri de beraberinde getirdiği, bu konunun çözümüne ilişkin olarak,  sosyal uyumu sağlama, ilişkileri iyileştirilme, bir arada yaşam kültürünün gelişimine ve istikrara katkıda sağlama yönünden yerel makamlara önemli bir sorumluluk düştüğü konusu üzerinde duruldu.

Bu bağlamda, yerel makamların mültecilerin kent yaşamına geçişte yaşadıkları problemler ile başa çıkabilmeleri için iyi nitelikli eğitim altyapısı sunmaları konusunda desteklenmesini amaçlayan proje kapsamında geliştirilen; modüler eğitim alt yapısı ve bu altyapıya ücretsiz erişim sağlayan mobil uygulama ve web sitesi tanıtıldı.

Proje hakkında detaylı bilgi için;

Proje Web Sitesi: https://refugee-adult-education.eu/

Mobil Uygulama:

›İOS: https://apps.apple.com/app/pec4r/id1664795807

›Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.suppec.mobile

Proje Sosyal Medya Hesapları:

›  Youtube: https://www.youtube.com/@suppec

›  Twitter: https://twitter.com/suppec4r

›  Facebook: https://www.facebook.com/SUPPEC