BAKIRÇAY'dan Haberler

Üniversitemizin de Partneri Olduğu AB Erasmus + Projelerinin Tanıtım Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Erasmus + programı tarafından desteklenen ve üniversitemizin de partneri olduğu, "Supporting Public Education Centers' Educators for Refugee Adaptation – PEC4R", "Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19 – Coronomics" ve "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training- COM-SET" başlıklı uluslararası projelerin tanıtım etkinlikleri üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

20 ve 22 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı tanıtım etkinliğine üniversitemiz üst yönetiminin yanı sıra, çeşitli üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım gösterdi. Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ülkemizden proje partnerlerinin hazır bulunduğu toplantılarda hem partner organizasyonların faaliyetleri hem de projeler kapsamında yürütülen çalışmalar üzerine sunumlar yapıldı. Soru, cevap ve önerilerin paylaşılması ile sona eren program ile projelerin fikri çıktılarının yaygınlaştırılması ve zenginleştirilmesi sağlanırken katılımcılar arasında yeni iş birliği fırsatları doğdu.