BAKIRÇAY'dan Duyurular

03.04.2024 tarihli ve 32509 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

Duyuru Tarihi : 26 Nisan 2024

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları tıklayınız.

Başvuru Şekli / Süresi:

Sözleşmeli pozisyona ASIL olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 10.05.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir.

Asıl olarak yerleşmeye hak kazananların süresi içerisinde başvuru yapmaması veya atanma hakkından feragat ettiğini yazılı olarak bildirmesi halinde yerine sırasıyla yedek olarak yerleşmeye hak kazananlara davet yapılacaktır. Yedek adaylar ile ilgili duyuru Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Yedek adaylara da telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir. Bu nedenle yedek adayların Üniversitemiz web sayfasından durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.

Belgelerini teslim eden adayın evrak kontrolü ve arşiv araştırması olumlu olması halinde sözleşme imzalamaya davet için kendisine bildirimde bulunulacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atama Başvurusunda Hazırlanması Gereken Belgeler:

1-     İdari Personel Atanma Başvuru Dilekçesi (tıklayınız.)

2-     2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır)

3-     Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)

4-     Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (Sözleşme imzalama sırasında aslı ibraz edilecektir.) 

Evrak Teslim Bitiş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma günü saat 17.00’ye kadar.