BAKIRÇAY'dan Duyurular

UTRADER Akademik Ödülleri Hakkında

Duyuru Tarihi : 26 Şubat 2024

Değerli Araştırmacılar,

İlki 2022 yılında, 75 üniversite ve yedi kurumdan 201 araştırmacının başvurusu ile, ikincisi ise geçen

sene, 80 üniversite ve üç kurumdan 212 araştırmacının başvurusu ile gerçekleştirilen UTRADER

Akademi Ödülleri’nin 2024 yılı başvuruları başlamıştır.

Sakarya Üniversitesi ve Uluslararası Ticaret Ağı Derneği’nin (UTRADER) düzenleyicileri olduğu UTRADER Akademi Ödülleri; Türk şirketlerinin uluslararasılaşmasına ve Türkiye’nin ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik bilimsel araştırmaları teşvik ve takdir etmeyi amaçlamak üzere verilmektedir.

Alanında Türkiye’de örneği bulunmayan UTRADER Akademi Ödüllerine, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve araştırma merkezlerinin yanında, özel ve diğer kamusal tüm alanlarda çalışan T.C. vatandaşı araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren savundukları yüksek lisans tezleri, doktora tezleri ve yayınlanan/kabul edilen makaleleri ile başvurabilirler.

Yukarıda belirtilen amaç etrafında hazırlanan çalışmalar, UTRADER organizasyonunda, alanda yetkin akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından; çalışmaların akademik seviyelerinin gerektirdiği özgünlük, bilimsel nitelik ve pratik katkı açısından değerlendirilmektedir. Ödül başvuruları şahsen veya kurumlar tarafından yapılabilmektedir.

Kategorilere Göre 2024 Ödül Miktarları

Doktora Tezi: 28.000 TL

Makale: 22.000 TL

Yüksek Lisans Tezi: 15.000 TL

Ödül Takvimi

Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2024

Kazananların açıklanma tarihi: 10 Ekim 2024

Ödül Töreni: 06 Kasım 2024

Detaylı bilgi ve başvuru https://utrader.org/akademi-odulleri-2024/ adresinden yapılmaktadır.

Önceki yıllara ait Akademi Ödülleri kazananları ve töreni için https://utrader.org/akademi-odulleri-toplu-sayfa/ sayfası ziyaret edilebilir.

İlgili alanda çalışan araştırmacı ve öğrencilerimizin ülkemizin ihracat ve firmalarımızın uluslararasılaşma çabalarına destek veren çalışmalarını değerlendirmek üzere heyecanla bekliyoruz.

Ödül Düzenleme Komitesi

Prof. Dr. Hakan Tunahan (Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü)

Prof. Dr. Sinan Esen (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü)

Prof. Dr. Umut Sanem Çitçi Türküstün (Bakırçay Üniversitesi, İşletme Bölümü)

UTRADER Hakkında

Mottosu, “Birlikteliğin Global Gücü” olan Utrader, temel olarak uluslararası ticaretin ekonomik, kültürel ve sosyal konularında projeler üretmek, organizasyonlar düzenlemek, üyelerine ve ülke ekonomisine katma değerli hizmetler sunmak için çalışmalar sürdürmektedir. Dernek, alanda çalışan akademisyen üyelerinin ve Türkiye’nin önde gelen dış ticaret duayenlerinin desteği ve organizasyonu ile üyelerinin ve binlerce takipçisinin en güncel, kapsamlı ve derinlemesine konu başlıklarında uzmanlaşmalarına katkı sağlamaktadır. (https://utrader.org/)